Vlaamse gezinnen met een laag inkomen krijgen extra kindergeld

Vlaanderen trekt het kindergeld van 126.000 kinderen tijdelijk naar omhoog. Daarnaast zijn er nog enkele andere maatregelen om armoede door de coronacrisis te bestrijden. In totaal voorziet de regering 45 miljoen euro.

De Vlaamse regering maakte de bijkomende maatregelen maandagmiddag bekend op een persconferentie. Het gaat voor alle duidelijkheid nog niet om het relanceplan dat in de steigers staat. ‘Creatief omgaan met de gevolgen van de crisis zal in de relance de boodschap zijn. Dit is een update van de bestaande maatregelen’, verklaarde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Ten eerste krijgen de meest kwetsbare gezinnen een tijdelijke verhoging van het groeipakket. ‘Veel mensen hebben het moeilijk door de corona-crisis. Maar zeker wie in een kwetsbare positie zit mét kinderen voelt de enorme impact’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Wie over een gezinsinkomen van minder dan 2.213 euro beschikt, zal gedurende drie maanden 40 euro per kind extra ontvangen. Ruim 126.000 kinderen komen in aanmerking, goed voor 15 miljoen euro.

Consumptiebonnen

Daarnaast vloeit er 15 miljoen euro naar de lokale besturen om de sociale noden aan te pakken. ‘Ze kunnen dat geld gebruiken om begeleidingstrajecten op maat te ontwikkelen en om samen te werken met armoedeorganisaties. Lokale besturen zijn het best geplaatst om te weten waar de noden zijn’, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). De concrete verdeling gebeurt op basis van de inwonersaantallen en kwetsbaarheidsindicatoren.

Tot slot komt er nog eens 15 miljoen euro in de richting van lokale besturen. Ze kunnen met dat budget consumptiebonnen toekennen aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. ‘Inkopen doen is voor hen één van de grootste uitgaven dat ze hebben. De vouchers moeten worden gebruikt in de lokale economie, zodat ook zij de nodige zuurstof krijgen’, besluit Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (CD&V).

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20