Verveelde manager creëert vervelende banen

Een interessante taakinhoud is voor de arbeidstevredenheid van de werknemer vaak een cruciale pijler. Toch moet men vaststellen dat vele banen in werkelijkheid weinig engagement creëren en een demotiverende werking hebben. Dikwijls vertegenwoordigen deze functies bovendien louter repetitieve handelingen. Dat zegt een studie van een onderzoek van wetenschappers aan de Curtin University in Australië en de Universiteit Leuven.

De onderzoekers merken daarbij op dat het management er vaak zelf niet in lukt om banen met een interessante inhoud samen te stellen. Vooral managers die zelf onder een vervelende taakinhoud gebukt gaan, zouden er niet in lukken interessante functies te creëren.

Aanleg

“Veel managers blijken geen aanleg te hebben om boeiend werk te creëren,” zegt onderzoeksleider Sharon Parker, professor organisatiegedrag aan de Curtin University. “Bedrijven lijken er vaak vanuit te gaan dat men werk het best kan organiseren door een groep repetitieve en vergelijkbare functies samen te brengen. Eerder onderzoek toonde echter al aan dat deze benadering zelden door de praktijk wordt bevestigd.”

“Onze studie kwam tot de vaststelling dat veel managers voor hun medewerkers vooral functies van minderwaardige kwaliteit ontwerpen. Managers die zelf geen autonomie in hun werk ervaren, blijken daarbij de grootste problemen op te leveren.”

“Dit kan mogelijk verklaren waarom de werkvloer zoveel vervelende functies telt,” betoogt professor Parker. “Managers kunnen door het karakter van hun functie de werkinhoud van hun medewerkers bepalen. Dat leidt echter niet altijd tot optimale resultaten.”

Verloop

“Men moet dan ook meer tijd en moeite investeren in de creatie van efficiënt en aantrekkelijk werk,” benadrukt de onderzoekster. “Deze inspanningen zullen immers in een jobomschrijving met een hogere kwaliteit kunnen uitmonden. Dat zal zowel aan het individu als de organisatie ten goede komen. Het is belangrijk dat managers en anderen de waarde leren van kwalitatieve hoogstaande banen.”

“Die vaardigheid zal nodig zijn in een wereld waarin arbeidskrachten innovatief en flexibel werk aan een hoog prestatieniveau moeten leveren,” zegt Sharon Parker nog. “Een boeiende jobinhoud blijkt vaak cruciaal om personeelsverloop te vermijden.”

De wetenschapster wijst er op dat nog verder onderzoek nodig is om de motivaties achter het ontwerp van de jobinhoud te achterhalen. Daarbij moet volgens haar ook gekeken worden naar mogelijke sociale en politieke barrières die deze beslissingen zouden kunnen beïnvloeden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20