Niet wat u kan, maar hoe snel u nieuwe zaken leren kan, wordt beslissend in uw zoektocht naar werk

Het verhaal van de rol van kunstmatige intelligentie in de transformatie van de software-industrie vormt een klassiek voorbeeld van de manier waarop de technologie dwingt de fundamenten van elk bedrijf opnieuw onder de loep te nemen. Dat zegt Brian Peccarelli, chief operation officer van Thomson Reuters, in een paper voor het World Economic Forum (WEF).

“Met grotere analytische mogelijkheden dan ooit voordien, de uitbouw van nieuwe routes om toegang te verkrijgen tot informatie en met een vrijwel onbeperkt groeipotentieel, moeten de hedendaagse bedrijfsleiders de moed hebben om traditionele processen los te laten en volop de kansen van de verandering te grijpen,” zegt Peccarelli.

“Vele bedrijven worden daarbij potentieel met grote verschuivingen geconfronteerd, maar die blijken heel anders dan de aangekondigde evoluties waarover zich iedereen zorgen maakten. Destijds werden artificiële intelligentie en robots vooral beschouwd als vervangers van de conventionele beroepsbevolking, maar in werkelijkheid kan vooral van een versterking worden gesproken.”

Leervaardigheid

“Sommige onheilsprofeten voorspellen nog steeds dat robots binnenkort mensen overbodig zullen maken, maar tegelijkertijd moeten vele technologiebedrijven vaststellen dat het bijzonder moeilijk is om voldoende deskundige arbeidskrachten te vinden,” verduidelijkt Peccarelli. “Momenteel zijn er in de Verenigde Staten voor elke actieve technologie-werknemer vier openstaande vacatures.”

“Technologie is dan ook niet bedoeld om menselijke arbeidskrachten te vervangen, maar wel om die personen meer mogelijkheden te bieden. Daarvoor is niet alleen een sterke domeinexpertise nodig die nieuwe doorbraken mogelijk moeten kunnen maken, want tevens is er nood aan zachte vaardigheden.”

“Men kan gewag maken van een unieke uitdaging die de status-quo bij de rekrutering verstoort,” benadrukt Peccarelli. “Specifiek technische vaardigheden en eerdere carrièrestappen worden daarbij veel minder cruciaal, maar wel zal bij kandidaten intensiever gepeild worden naar vaardigheden rond probleemoplossing. Toekomstige medewerkers worden ook op andere locaties – zoals hackatons of campussen – gezocht.”

“Een dergelijke manier van rekrutering was amper vijf jaar geleden nog compleet onbekend. Vandaag wordt vooral gezocht naar leervaardigheid, waar duidelijk wordt of een kandidaat een nieuw concept snel kan aanleren en succesvol op een zakelijke uitdaging kan toepassen.”

“Leervaardigheid vereist de combinatie van een diepgaande domeinexpertise om snel mogelijke oplossingen te identificeren met een aanleg die het mogelijk maken om gemakkelijk te communiceren, de bedrijfscultuur te begrijpen en gepast te kunnen inspelen op de pijnpunten van de klanten.”

Holistisch

“Deze benadering leidt tot een genuanceerder en holistisch beeld van zowel de kandidaat als het bedrijf,” zegt Peccarelli. “Dat vertaalt zich ook in de verwachtingen die bij de rekrutering naar voor worden gebracht. Terwijl sommige partijen nog steeds suggereren dat de opkomst van de technologie de behoefte aan menselijke inzet zal verminderen, ziet men in werkelijkheid een heel andere trend naar voor komen.”

“Technologie verandert het profiel van de werknemers die door veel bedrijven worden gezocht. Dat heeft weliswaar een grote impact op de manier van rekruteren, maar heeft niets veranderd aan het feit dat deze mensen nog steeds nodig zijn, nu zelfs misschien nog meer dan ooit voordien.”

“De opkomst van kunstmatige intelligentie bewijst nogmaals dat in onzekere tijden de beste kansen zijn weggelegd voor bedrijven die zich hebben toegespitst op innovatie, creativiteit, samenwerking en opleiding en die werken met een divers personeelsbestand dat kan anticiperen op trends en nieuwe bedreigingen kan herkennen.”

“In toenemende mate zal er dan ook nood zijn aan professionals die niet alleen de technische scherpzinnigheid hebben om de vragen van vandaag het hoofd te bieden, maar tegelijkertijd ook over de flexibiliteit beschikken om zich aan de uitdagingen van morgen aan te passen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20