Eigenlijk werken we niet eens zes uur per dag

De arbeidsdag kan perfect tot maximaal zes uur worden beperkt, zonder nadelige gevolgen te moeten vrezen. Integendeel kan op een aantal baten worden gerekend. Dat zegt de Australische ondernemer Steve Glaveski, die ook het boek ‘Employee to Entrepreneur: How to Earn Your Freedom and Do Work That Matters’ heeft geschreven.

“De werkdag van acht uur verwijst naar het socialisme van de negentiende eeuw,” betoogt Steve Glaveski. “Er stond destijds geen limiet op de werkuren die van fabrieksarbeiders konden worden gevraagd, terwijl kinderen van zes jaar in de steenkoolmijnen aan het werk werden gezet. Dat was de basis voor de strijd van de Amerikaanse vakbonden voor de introductie van de werkweek van veertig uur.”

“Maar sindsdien is er bijzonder veel veranderd. Het internet heeft de manier van leven, spelen en werken fundamenteel veranderd en de hedendaagse arbeid vraagt vaak vooral een kritisch denkvermogen, probleemoplossende vaardigheden en creativiteit.”

Verleden

“Diverse economen zeggen dat het in complexe en creatieve werkomgevingen geen zin meer heeft om met concrete werkuren te werken,” zegt Glaveski. “Toch blijkt de werkdag van acht uur nog steeds oppermachtig. Leiders zijn blijkbaar vooral goed in de verankering van het verleden, ook al is dat voor het heden vaak niet meer relevant.”

“De traditionele werkdag wordt echter gekenmerkt door verwachtingen over aanwezigheid en beschikbaarheid. Onderzoek wees uit dat medewerkers gemiddeld zes uur per dag aan email besteden. Andere studies zeggen dat de gemiddelde werknemer per dag 74 keer zijn email controleert en 2.617 keer zijn smartphone aanraakt.”

“Werknemers bevinden zich in een constante staat van afleiding,” benadrukt Glaveski. “Voor vele hedendaagse taken zijn echter hogere niveaus van concentratie en onderdompeling noodzakelijk. In deze toestand blijkt de productiviteit van topmanagers zelfs met 500 procent te kunnen toenemen, terwijl ook de tijdsinvestering in de opleiding van novice naar expert kan worden gehalveerd.”

“De meeste werknemers zullen echter wellicht opmerken dat het heel lang geleden is dat ze op het werk nog eens de gelegenheid hebben gekregen om echt na te denken. Mensen verspillen op hun werk bijzonder veel tijd.”

Prioriteiten

“Economen benadrukken dat in de meeste banen werknemers meer gedaan krijgen in zes gefocuste uren dan in acht uur met een inferieure concentratie,” beweert Glavesky. “Tevens wordt gesuggereerd dat drie tot vier uur onafgebroken, ongestoord en geconcentreerd werk nodig is om een transformationele verandering in de productiviteit en het leven te realiseren.”

“Ondanks alle technologische evoluties, moet echter worden vastgesteld worden dat ook nu nog vele werknemers tot laat in de avond aan het werk zijn om hun takenpakket te kunnen afwerken. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.”

Een experiment bij Collective Campus, het bedrijf van Glavesky in Melbourne, toonde dat een werkdag van zes uur het team dwong om prioriteiten te stellen, de onderbrekingen te beperken en ook van bij het begin van de dag geconcentreerd te werken.

“Ondanks die kortere tijd kon het volume en de kwaliteit van het werk worden gehandhaafd en zelfs opgedreven,” benadrukt Glavesky. “Bovendien bleken de werknemers tevens van een betere mentale gezondheid te getuigen. Daarnaast benadrukten ze ook beduidend meer tijd te hebben voor familie, vrienden, hobby’s en ontspanning.”

“Organisaties besteden veel geld aan digitale transformatie, maar ze zouden veel sneller en goedkoper de verhoopte resultaten kunnen realiseren door hun manier van werken te veranderen,” benadrukt Steve Glavesky.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20