Verkopen kunstgalerijen wereldwijd met meer dan één derde ingekrompen

De kunstgalerijen hebben tijdens de eerste helft van dit jaar wereldwijd beduidend minder klanten over de vloer gehad.

Dat blijkt uit een rapport van kunsteconome Clare McAndrew, gebaseerd op een wereldwijde enquête bij 795 galerijen en 360 vermogende kunstverzamelaars. De inkrimping van de kunstverkopen moet volgens McAndrew in grote mate worden toegeschreven aan de impact van de coronapandemie.

Uit de antwoorden van de galerijen bleek dat de kunstverkopen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 36 procent zijn teruggevallen tegenover dezelfde periode vorig jaar.

China

‘Er moest worden vastgesteld dat 83 procent van de galerijen minder verkopen realiseerden dan tijdens de eerste helft vorig jaar,’ zegt McAndrew. Er konden daarbij wel een aantal regionale verschillen worden opgetekend.’

‘In Frankrijk konden de dealers de inkrimping beperken tot 32 procent. Daarentegen was er in China spraak van een gemiddelde daling et 55 procent, hoewel de meeste Chinese galerijen na de eerste uitbraak van het virus sneller opnieuw de deuren konden openen dan hun collega’s in de rest van de wereld.’

Kleinere galerijen bleken het zwaarst getroffen. Bij de dealers met een jaaromzet van minder dan 250.000 dollar maakte 39 procent gewag van een daling. In de groep van galerijen met een inkomen tussen 250.000 dollar en 500.000 dollar moest 39 procent minder inkomsten melden. Bij de grootste dealers, met inkomsten van meer dan 10 miljoen dollar, sprak 35 procent over een achteruitgang. 

‘Dit fenomeen dreigt de bestaande onevenwichten op de kunstmarkten nog verder te benadrukken,’ betoogt McAndrew. ‘Een selecte groep galerijen met locaties op verschillende continenten en een groot aanbod aan kunstenaars, begint steeds meer op grote multinationals uit de bedrijfswereld te lijken.’

‘Anderzijds hebben kleine dealers, die vooral opkomende kunstenaars vertegenwoordigen, het bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vele kleinere galerijen hebben ook personeel moeten laten afvloeien. Vaak moeten ze, onder meer door onvoldoende werknemers, hun activiteiten tot een minimum te beperken.’

‘Een groot aantal kunstenaars die het al moeilijk hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, dreigen daardoor nog in grotere problemen te komen. Indien die kleine galerijen zich verplicht zien hun deuren te sluiten, dreigen immers ook vele artistieke carrières te zullen worden afgebroken. Dat kan tot een sterke verarming van het kunstenaarsgild leiden.’

Pessimisme

Ook voor de rest van het jaar blijven de meeste dealers terughoudend. ‘Uiteindelijk vreest 79 procent van de galerijen ook het volledige jaar met een verkoopdaling te zullen afsluiten,’ benadrukt de kunsteconome. ‘Een groep van 58 procent vreest zelfs voor een aanzienlijke inkrimping.’

Dealers met een jaarinkomen van minstens 10 miljoen dollar toonden zich daarbij het meest pessimistisch. In die categorie rekende slechts 10 procent op een herstel van de verkoop tijdens de tweede jaarhelft.

Over de nabije toekomst deelt de hele sector eenzelfde pessimisme. Zowel bij de grotere als kleinere galerijen gaf slechts 45 procent aan volgend jaar opnieuw groei te verwachten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20