Het VBO waarschuwt voor een turbulent jaar: “We vrezen een groeivertraging die wellicht groter zal zijn dan wat de meeste conjunctuurinstituten voorspellen”

De Belgische ondernemersorganisaties maken zich zorgen over wat 2023 brengen zal voor de bedrijven in ons land. Ze waarschuwen in de eerste plaats voor de gestegen energie- en loonkosten.

Waarom is dit belangrijk?

Net zoals de gezinnen in ons land hebben ook de ondernemingen het vrij zwaar te verduren gekregen in 2022. Ook zij zagen de energieprijzen fors oplopen. Gevreesd wordt dat de situatie niet snel zal verbeteren dit jaar. Zo zullen veel bedrijven door de automatische loonindexering de loonkosten fors zien oplopen.

In het nieuws: Na Unizo waarschuwt ook het VBO dat het eerste halfjaar van 2023 uiterst moeilijk wordt voor het Belgische bedrijfsleven.

  • Om te beginnen vreest het VBO dat de hoge inflatie nog een tijdje zal aanhouden, wat de loonkosten verder zal doen ontsporen. We mogen immers niet vergeten dat de lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Deze maand zien heel wat werknemers, waaronder de bedienden die onder paritair comité 200 vallen, hun loon met 11 procent stijgen.
  • Veel bedrijven worden dan ook gedwongen om dit jaar hun prijzen (verder) te verhogen om rendabel te blijven. “Dat kan de Belgische producten nog verder uit de markt prijzen, met op middellange termijn een aanzienlijke impact op de verkochte volumes zowel op de binnenlandse (fenomeen van de grensaankopen en importsubstitutie) als op de buitenlandse markt”, waarschuwt de ondernemersorganisatie.
  • Het VBO laat weten dat bedrijven door de hoge energie- en loonkosten vandaag al hun investeringen terugschroeven. Volgens een enquête zal die neerwaartse investeringstendens in de komende maanden nog aan kracht winnen.
  • De ondernemersorganisatie vreest een groeivertraging die wellicht groter zal zijn dan wat de meeste conjunctuurinstituten vandaag verwachten. “We vrezen een recessie die haar dieptepunt pas zal kennen rond het midden van 2023. Pas tegen eind 2023 kan er zich een voorzichtig conjunctureel herstel aftekenen. Jaargemiddeld zou de Belgische economie in 2023 een krimp kennen van -0,5 à 1 procent”, klinkt het.

Ondernemersorganisaties vragen om oplossingen

Mogelijk oplossingen: De ondernemersorganisaties dringen er bij de regeringen in ons land op aan om met oplossingen over de brug te komen. De Belgische loonkostenhandicap loopt voor 2022 en 2023 op tot 5,7 procent.

  • Unizo hield eerder deze week onder meer een pleidooi om de indexering van de lonen dit jaar te pauzeren.
  • Het VBO vraagt de regering om de loonnorm voor 2023-2024 vast te stellen op 0 procent. “Wat zeker niet wenselijk is, is om bovenop die enorme loonkostenstijgingen, nog eens extra ruimte te creëren voor een eenmalige (energie)premie, zoals de regering blijkbaar beoogt met haar bemiddelingsvoorstel voor een interprofessioneel akkoord”, klinkt het.
  • In lijn met een voorstel van Unizo vraagt het VBO ook om de tijdelijke lastenverlaging van 7,07 procent van de patronale bijdragen structureel te maken. “Dat zou de handicap van 5,7 procent alvast wat kunnen terugbrengen tot nog 4,3 procent”, aldus de ondernemersorganisatie.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20