Recordaantal sectoren indexeert de lonen in december en januari

De hr-dienstverlener SD Worx voorziet een ongeziene indexeringsgolf in december en januari. Dat is goed nieuws voor de werknemers, maar de bedrijven zien daardoor de personeelskosten fors oplopen.

Waarom is dit belangrijk?

België is één van de weinige landen in de wereld waar de lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Wanneer die indexering gebeurt, is afhankelijk van de sector waar je werkt. De bediendelonen (paritair comité 200) worden bijvoorbeeld in januari verhoogd.

In het nieuws: De spilindex is voor de vijfde keer dit jaar overschreden. Dat betekent onder meer dat de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen in december worden aangepast aan de inflatie. Ook de werknemers uit de privésector zien daardoor hun inkomen stijgen.

  • “De laatste overschrijding van de overheidsindex dateert nog maar van oktober, met indexaties in november en december als gevolg”, zegt Jean-Luc Vannieuwenhuyse van het Kenniscentrum van SD Worx België. “Dat betekent dat sommige bedrijven die nog maar net een loonsverhoging hebben toegekend zich al mogen opmaken voor de volgende indexering.”
  • Volgens een prognose van SD Worx volgen er de komende twee maanden een recordaantal indexeringen.

Wanneer jouw loon stijgt, is afhankelijk van de sector waar je werkt.

  • In december mogen de werknemers uit zo’n 20 paritaire comités (PC) zich opmaken voor een loonsverhoging, waaronder zij die werken in de kleinhandel in voedingswaren (PC 201), een warenhuis (PC 312) of een privéziekenhuis (PC 330.01a).
  • De lonen in de horeca en voedingsindustrie stijgen in januari met ongeveer 11 procent. De prognose voor januari voor de bedienden van PC 200 stijgt volgens SD Worx tot 11,13 procent.
  • “De meeste sectoren die jaarlijks in januari indexeren (zoals de PC 200), kijken aan tegen verhoging van meer dan 10 procent. Het definitieve indexcijfer zullen we pas kennen eind december, maar het ziet ernaar uit dat ook dit cijfer zeker driemaal hoger zal zijn, dan vorig jaar, toen het 3,58 procent was”, merkt SD Worx op.

Details: De indexering kan op verschillende manieren gebeuren.

  • Indexering op een onbekend tijdstip, bij het bereiken van een ‘spil’ of een drempel. De hoogte van de indexering ligt vast, en bedraagt vaak 2 procent. De wedden van de ambtenaren en de sociale uitkeringen indexeren op die manier, net als de lonen van de werknemers in de scheikunde, of in de gezondheidssector. De indexering gebeurt sneller of trager, naarmate de inflatie hoog of laag is;
  • Indexering op een vast tijdstip, met onbekend percentage. Een voorbeeld is de indexering in het paritair comité 200: dat gebeurt jaarlijks op 1 januari. De hoogte van de indexering varieert in functie van de inflatie.

Werkgevers zien personeelskosten oplopen

Zoom in: De loonindexeringen helpen werknemers om het hoofd te bieden aan de fors toegenomen inflatie, maar doen de kosten voor de bedrijven oplopen. Dat was ook één van de redenen waarom werkgeversorganisaties zicht kantten tegen een loonsverhoging bovenop de indexering, wat een eis van de vakbonden was tijdens de onderhandelingen over een loonakkoord. De zogenaamde Groep van Tien bereikte geen overeenkomst, waardoor de regering een verzoeningsvoorstel moest uitwerken.

  • In dat akkoord staat dat er geen loonsverhoging komt bovenop de automatische indexering.
  • Bedrijven die winst maken, kunnen wel een eenmalige premie van 500 euro netto uitbetalen aan hun werknemers. Voor de ondernemingen die riante winsten boeken, wordt het maximumbedrag opgetrokken tot 750 euro.
  • De vakbonden en werkgevers gaan daar nu mee aan de slag. Indien ze geen overeenkomst kunnen sluiten, zal de regering een beslissing nemen.

(as)

Meer