UNICEF: “Jongeren over de wereld optimistischer dan oudere generaties”

Ondanks grote bekommernissen over hun geestelijke gezondheid en de klimaatverandering blijken jongeren over de wereld een meer optimistische visie te hebben dan oudere generaties. Jongeren geloven dat ze in staat zijn de wereld te verbeteren. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Gallup en UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

“Vaak worden jongeren vereenzelvigd met een somber wereldbeeld, een kritiekloze consumptie van sociale media en een pessimistische houding tegenover het klimaat”, zeggen de onderzoekers. “Deze nieuwe studie lijkt dat beeld echter nagenoeg helemaal op zijn kop te zetten.”

“Er rijst hier een beeld van kinderen die geloven dat de wereld met elke generatie verbetert, ook al maken ze zich grote zorgen over de opwarming van de aarde.”

Sociale media

De resultaten van de studie suggereren dat de jongere generaties positiever en mondialer zijn ingesteld dan oudere generaties. “Jongeren tonen zich ook sceptisch over de content die ze op sociale media zien”, zeggen de onderzoekers.

“Slechts 17 procent van de jongeren getuigde voor het inwinnen van informatie een groot vertrouwen in sociale media te hebben. Jongeren tonen zich bovendien ook meer geïnteresseerd in wetenschap en de mogelijkheden van een wereldwijde samenwerking.”

“Er blijkt tevens een groter vertrouwen in de internationale instellingen. De jongeren bleken er ook meer van overtuigd dat de kindertijd is verbeterd en dat gezondheidszorg, onderwijs en fysieke veiligheid tegenover de vroegere generaties in positieve zin zijn geëvolueerd.”

“Er is momenteel geen gebrek aan redenen voor pessimisme in de wereld”, zegt Henrietta Fore, directeur van UNICEF, in een commentaar op het rapport. “Er moeten oplossingen gevonden worden voor de klimaatverandering, de coronapandemie, armoede en ongelijkheid, een toenemend wantrouwen en een groeiend nationalisme.”

“Er is echter ook reden voor optimisme, want jongeren weigeren de wereld door de sombere lens van volwassenen te zien.”

“Vergeleken met oudere generaties blijven jonge mensen hoopvol en ze tonen zich ook veel mondiger en vastberadener om van de wereld een betere plek te maken. De jongeren van vandaag maken zich zorgen over de toekomst, maar zien zichzelf als onderdeel van de oplossing.”

De onderzoekers stelden verder vast dat jongeren in het algemeen de globalisering omarmen. In de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar zag 39 procent zich in eerste instantie als een wereldburger en vereenzelvigde zich minder met zijn eigen land of regio.

Bij veertigplussers valt dat aandeel echter terug tot 22 procent. De kans dat men zich als een wereldburger opwerpt, blijkt daarbij met elk levensjaar 1 procentpunt te dalen.

Uit het onderzoek bleek ook dat jongeren over het algemeen meer vertrouwen hadden in nationale regeringen, wetenschappers en internationale nieuwsmedia als bronnen van nauwkeurige informatie.”

Welvaart

Maar de onderzoekers ontdekten tevens dat de jongeren zich ook bewust zijn van de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. De meerderheid van de jongeren verwees onder meer naar risico’s die kinderen in de virtuele wereld lopen, zoals een blootstelling aan gewelddadige of seksueel expliciete inhoud (78 procent) of intimidatie en pesterijen(79 procent). 

Verder bleek dat weliswaar 64 procent van de jongeren in landen met een laag of middelmatig inkomen van mening was dat de huidige generatie kinderen meer welvaart genoot dan hun ouders, maar in rijke landen daalt dat cijfer tot minder dan 33 procent.

Daarnaast werd vastgesteld dat meer dan een op drie jongeren zich vaak nerveus of angstig voelt, terwijl bijna een op vijf gewag maakt van depressieve gevoelens en een gebrek aan interesse om dingen te doen. Daarbij gaf 59 procent aan dat de huidige generatie kinderen meer onder druk staat dan hun ouders.

De enquête vond ook enkele gebieden waarin meerdere generaties gelijkaardige visies delen. Dat geldt vooral rond problemen zoals het klimaat, het belang van onderwijs, de wereldwijde samenwerking en kinderrechten.

Daarentegen konden op het gebied van optimisme, een mondiale houding en de erkenning van de historische vooruitgang tussen de verschillende generaties duidelijke scheidingslijnen worden geregistreerd.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20