Klimaatangst weegt op steeds grotere groepen jongeren

Er moet wereldwijd bij de bevolking een toenemende klimaatangst worden opgemerkt. Vooral kinderen en jongeren worden getroffen. Dat zegt een rapport van wetenschappers aan het Imperial College London, die vragen dat dringend zou worden ingegrepen om aan die bekommernissen een antwoord te bieden.

“De klimaatcrisis eist een steeds grotere tol van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren”, merken Mala Rao en Richard Powell, de auteurs van het rapport, op. “Deze klimaatangst – de chronische vrees voor de ondergang van het milieu – dreigt op langere termijn grote groepen mensen schade toe te brengen.”

“Bovendien dreigt dit fenomeen de ongelijkheid op het gebied van gezondheid en de sociale kloof nog verder op te drijven. Bepaalde groepen blijken immers een grotere kwetsbaarheid voor klimaatangst te vertonen.”

Jongeren

“Hoewel klimaatangst nog niet als een diagnosticeerbare aandoening wordt erkend, groeit steeds meer het besef dat hier een nieuwe psychische problematiek aan het groeien is”, stippen Rao en Powell aan. “Bovendien is het duidelijk dat kinderen en jongeren onevenredig met het probleem geconfronteerd dreigen te worden.”

Daarbij wijzen ze op een onderzoek van vorig jaar bij kinderpsychiaters in Engeland, waaruit bleek dat 57 procent te maken krijgt met kinderen en jongeren die zich zorgen maken over de klimaatcrisis en de toestand van het leefmilieu. De onderzoekers merken op dat het fenomeen wellicht nog wordt onderschat. 

“Een recent internationaal onderzoek naar klimaatangst bij respondenten tussen zestien en vijfentwintig jaar toonde aan dat de psychologische lasten van de klimaatcrisis grote aantallen jongeren over de hele wereld diep raken”, zeggen Rao en Powell.

“Leiders moeten wereldwijd de uitdaging erkennen en dienen te beseffen dat er nu moet worden gehandeld.”

In de steek gelaten

Het fenomeen gaat met complexe psychologische effecten gepaard. Jongeren worstelen met gevoelens van verraad en verlatenheid. Volgens hen worden ze door regeringen en volwassenen in de steek gelaten.

“De jongeren vinden dat overheden niet adequaat reageren, waardoor jongeren het gevoel krijgen geen toekomst meer te hebben en de mensheid gedoemd lijkt om te verdwijnen.”

Er moeten volgens Rao en Powell gerichte acties worden ondernomen om de toenemende klimaatangst aan te pakken. “De beste kans om het optimisme en de hoop bij de bekommerde bevolking te vergroten, is ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot de meest betrouwbare informatie over klimaatmitigatie”, menen ze.

“Daarbij moet vooral ook duidelijk gemaakt worden op welke manier het mogelijk is om een sterkere verbinding met de natuur te realiseren, op welke manier op individueel gebied duurzame keuzes kunnen worden gemaakt.”

“Bovendien moeten inspanningen worden gedaan om de krachten met gelijkgestemde gemeenschappen en groepen te kunnen bundelen.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20