Triomf voor vrijheid van meningsuiting: Grondwettelijk Hof oordeelt dat majesteitsschennis niet langer strafbaar is

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag geoordeeld dat de wet van 1847 “tot bestraffing van de beleedigingen aan den Koning” de vrijheid van meningsuiting schendt.

Het arrest kwam er nadat België een Spaanse rapper weigerde uit te leveren. In 2017 werd de man veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf door het Spaanse gerecht, wegens smaad aan en ernstige beledigingen van de Spaanse Kroon. Momenteel verblijft de rapper in ons land.

Prejudicieel advies

België kan hem enkel uitleveren aan Spanje als dezelfde feiten ook in ons land strafbaar zijn. Daarom vroeg de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep in Gent een zogenoemd prejudicieel advies aan het Grondwettelijk Hof.

“Het Hof is van oordeel dat artikel 1 van de wet van 6 april 1847 strijdig is met de vrijheid van meningsuiting, gewaarborgd door artikel 19 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens”, was daarop donderdag het besluit van het Hof.

Wet nog niet geschrapt

Rechters in ons land zullen zich na dat besluit niet meer beroepen op de oude wet rond majesteitsschennis. Toch blijft de wet voorlopig bestaan. N-VA werkte wel al aan een wetsvoorstel om hem te schrappen.

In de praktijk zullen rechters zich in ons land, als gevolg van dit arrest, niet meer beroepen op de eeuwenoude wet. Toch kan de wet nog niet geschrapt worden uit het wetboek. N-VA werkte eerder dit jaar al aan een wetsvoorstel om het verbod te schrappen.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20