Toxisch meer maakt van Verenigde Staten mogelijk een leidend producent van lithium

In de Amerikaanse staat Californië zijn een aantal ondernemingen van start gegaan met de bouw van een infrastructuur die een winning van lithium, een cruciale grondstof voor de productie van batterijen voor elektrische wagens, uit de ondergrond mogelijk zou moeten maken. Het lithium bevindt zich in de restproducten van een aantal centrales voor de opwekking geothermische energie die in de regio operationeel zijn.

Een nieuw centrum van de lithium-ontginning zou zich kunnen ontwikkelen rond de Salton Sea, een meer met een oppervlakte van 970 vierkante kilometer, dat echter zwaar is vervuild met restanten van pesticiden uit de landbouw en metalen zoals molybdeen, cadmium, selenium en lithium. 

China

De Verenigde Staten willen wereldleider worden in de winning van lithium. Op dit ogenblik moet het land echter al zijn voorraden in China en een beperkt aantal andere landen aankopen. “Die situatie zou echter binnen enkele jaren kunnen veranderen indien er een efficiënte methode wordt gevonden om het lithium uit het afval van de geothermische centrales in Californië te halen”, merken waarnemers op.

Californië beschikt over een aantal energiecentrales die elektriciteit produceren op basis van aardwarmte. De technologie vertegenwoordigt 6 procent van de totale elektriciteitsproductie van de Amerikaanse staat.

Het product is echter nog altijd duurder dan andere bronnen van hernieuwbare energie, zoals zon en wind, maar dat zou kunnen veranderen indien het afvalwater van het proces zou kunnen worden behandeld.

Het afvalwater van de centrales is immers een pekel met een mengsel van opgeloste mineralen en metalen. Daaronder bevindt zich ook lithium. Technologieën die het lithium uit dat afval kunnen isoleren, kunnen voor de Amerikaanse economie een grote meerwaarde betekenen.

Sterke vraag

Studies van het Amerikaanse ministerie van energie wijzen uit dat de Salton Sea – een van de twee grote productielocaties voor geothermische energie in Californië – ongeveer 600.000 ton lithium per jaar zou kunnen produceren. Die voorraad ligt hoger dan de volumes die de Verenigde Staten momenteel consumeren.

De activiteit zou jaarlijks 7,2 miljard dollar inkomsten kunnen opleveren. Op termijn zou bovendien een sterke groei van de activiteit mogen worden verwacht. Tegen eind dit decennium zou de wereldwijde vraag naar lithium volgens ramingen immers minstens een vertienvoudiging kennen.

De activiteit zou in de regio, die met een hoge werkloosheid worstelt, daarnaast voor een belangrijke tewerkstelling kunnen zorgen. Tevens kan de industriële activiteit door de behandeling van de pekel de giftigheid van de Salton Sea afbouwen en op die manier op de omgeving een positieve ecologische invloed hebben.

De Salton Sea heeft een zoutgehalte van 6,8 procent. In de Stille Oceaan wordt een niveau van 3,5 procent opgetekend. Het gebied rond het meer wordt inmiddels door velen als ‘Lithium Valley’ bestempeld.

Er zou bovendien ook op een aantal andere locaties in Californië, net zoals in Arizona en Nevada, aan de winning van lithium kunnen worden gedacht.

Knelpunten

De experts wijzen echter ook op een aantal knelpunten. “Het scheiden van lithium is een bijzonder ingewikkeld proces, verduidelijkt Will Stringfellow, hoofd lithiumonderzoek van het Lawrence Berkeley National Laboratory.

“Daarnaast zouden ook een aantal logistieke uitdagingen moeten worden opgelost. Bovendien moet de ontginning op een duurzame manier, zonder milieulast, gebeuren.”

In sommige landen wordt het lithium volgens een traditionele ontginning gewonnen, maar in Californië zou de pekel naar de oppervlakte moeten worden gezogen, om vervolgens naar opslagbekkens te worden gepompt.

Daar zou de zonnewarmte het water moeten doen verdampen, zodat alleen nog het lithium en een aantal andere grondstoffen zouden achterblijven. Dat proces kan echter tot twee jaar tijd in beslag nemen. Bovendien zou hierdoor ook maximaal 50 procent van de totale lithium-voorraden kunnen worden gerecupereerd.

Om een ​​oplossing te helpen vinden, heeft de Amerikaanse regering een budget van 30 miljoen dollar gereserveerd voor studies die tot een efficiënte ontginning zouden kunnen leiden.

De California Energy Commission heeft zelf aan drie ondernemingen een licentie gegeven om aan de Salton Sea proefinstallaties te bouwen. Inmiddels is al met de bouw van de benodigde infrastructuur van start gegaan.

(jvdh)

Meer