Consortium streeft naar duurzame lithium-ontginning in Salar de Atacama

De Duitse concerns Basf, Volkswagen en Daimler en het Nederlandse platform Fairphone hebben de lancering aangekondigd van het Responsible Lithium Partnership (RLP), een samenwerkingsverband dat moet waken over het verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen in de Salar de Atacama, het grootste zoutmeer van Chili.

Aangenomen wordt dat de Salar de Atacama onder meer de grootste lithiumreserves van de hele wereld herbergt, maar de ontginning van die grondstof gaat vaak met heel wat milieulast gepaard. Het Responsible Lithium Partnership moet erover waken dat die ecologische problemen worden aangepakt.

Kwetsbaar

Door de toename van de elektrische mobiliteit en de digitalisering zal de vraag naar lithium – een cruciale grondstof voor elektrische batterijen – naar alle verwachting de volgende jaren sterk groeien. Voor de ontginning van de grondstof wordt door vele partijen gekeken naar de Salar de Atacama in Chili, waar de ondergrond grote voorraden lithium zou bevatten.

“Het ecosysteem van die regio is echter bijzonder kwetsbaar”, merken woordvoerders van het Responsible Lithium Partnership op. “Er bestaat momenteel ook geen consensus over de effecten en risico’s van de lithiumwinning en andere economische activiteiten in de regio.”

Onder meer moet er volgens experts rekening mee worden gehouden dat de verschuiving van de grondlagen met water en pekel mogelijk een schadelijke invloed zou kunnen hebben op de ecosystemen van de regio en de levensvoorwaarden voor de lokale bevolking beïnvloeden.

“Om dergelijke risico’s efficiënt aan te pakken, is een samenwerking van alle belanghebbenden vereist”, wordt er aangevoerd. De Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zal in opdracht van de betrokken bedrijven op zoek moeten gaan naar oplossingen die bij de belanghebbenden op een gemeenschappelijke basis kunnen rekenen.

Niet commercieel

Het platform wil bij die benadering de mijnbedrijven en hun klanten, maar ook de milieubeweging, de lokale bevolking en overheden bij dit overleg betrekken. “Bedoeling is het ontwikkelen van een gezamenlijk actieplan om het geïntegreerd beheer van natuurlijke hulpbronnen op lange termijn te versterken”, luidt het nog.

“Tevens moet begonnen worden met de uitvoering van de eerste stappen van de strategie. Tegelijkertijd moet een inventaris en evaluatie worden gemaakt van de beschikbare technologieën, moeten eventuele verbeteringen worden doorgevoerd en dient de toegankelijkheid van de toepassingen te worden versterkt.”

Het Responsible Lithium Partnership heeft een geplande looptijd van 2,5 jaar, maar zal geen enkele rol in een commercieel aspect van de lithium-productie opnemen. “De betrokken bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de volledige toeleveringsketen, inclusief hun rol in de verdediging van de mensenrechten van de personen die hun voorraadketen zijn tewerkgesteld”, voeren de woordvoerders nog aan.

“Daarom zijn de ondernemingen dit partnerschap gestart om een duurzame ontwikkeling te bevorderen, mogelijke negatieve effecten van de productie te verminderen en de bescherming van de mensenrechten te versterken.”

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20