Topman JP Morgan: ‘Na de coronapandemie zal de Amerikaanse economie boomen tot ten vroegste 2023’

Jamie Dimon, de topman van JP Morgan, heeft zich in zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders positief geuit over de economische toekomst van de Verenigde Staten (VS). Hij verwacht dat er na de coronapandemie sprake zal zijn van een stevige economische heropleving die tot minstens 2023 zal duren.

De jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van JP Morgan telt maar liefst 66 bladzijden. In zijn brief heeft Dimon het uitvoerig over de impact van het coronavirus op de Amerikaanse economie en de positie van de Verenigde Staten op het wereldtoneel.

Spaaroverschotten en stimuluspakketten

‘Ik twijfel er niet aan dat met de spaaroverschotten bij gezinnen, de grote stimuluspakketten van overheden en centrale banken, en een succesvolle vaccinuitrol, de Amerikaanse economie stevig zal boomen‘, aldus de topman. ‘Deze hausse kan gemakkelijk tot in 2023 duren. Het blijvende effect van deze hausse zal pas ten volle zichtbaar worden wanneer we de kwaliteit, doeltreffendheid en duurzaamheid van de infrastructuur en andere overheidsinvesteringen zullen zien.’ Hij voegt er wel aan toe dat hij hoopt dat de overheid de nodige discipline aan de dag zal brengen bij de uitgaven.

Tegelijk heeft hij in de brief aandacht voor de uitdagingen waar de VS momenteel voor staan. ‘Onze natie staat duidelijk onder grote druk ten gevolge van verschillende gebeurtenissen. Om te beginnen is er de coronapandemie, die meer Amerikaanse levens heeft gekost dan het totale aantal dat verloren ging in de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse Oorlog en de Vietnamoorlog samen. Dat heeft op zijn beurt geresulteerd in acute economische nood voor miljoenen landgenoten.’

Spanningen in de VS

Dimon haalt in de brief ook de moord op George Floyd, de raciale spanningen in de VS, en de verdeling sinds de presidentsverkiezingen van 2020 aan. ‘Voorts mogen we de schijnbaar onvermijdelijke, maar niettemin alarmerende en verontrustende opkomst van China, die Amerika’s wereldheerschappij bedreigt, niet uit het oog verliezen’, aldus de topman.

‘De VS hebben in het verleden al moeilijke tijden gekend. Ik denk onder meer aan Burgeroorlog, de Eerste Wereldoorlog, de crash van de Amerikaanse aandelenmarkt in 1929 en de daaropvolgende Grote Depressie, en de Tweede Wereldoorlog’, luidt het in de brief. ‘Maar keer op keer versterkten de macht en de veerkracht van Amerika onze positie in de wereld, vooral ten opzichte van onze grote internationale concurrenten.’

Dat zou volgens Dimon nu wel eens anders kunnen zijn door de opkomst van China. ‘China ziet een VS dat terrein aan het verliezen is op het gebied van technologie, infrastructuur en opleiding. Voorts ziet China hoe het land meer dan ooit verdeeld is.’ Hij erkent dat de VS de afgelopen 20 jaar misschien wel in slaap zijn gesust door een vals gevoel van veiligheid en zelfgenoegzaamheid tijdens een periode van vrede en wereldwijde dominantie.

Ongelijkheid

Dimon suggereert in de brief dat veel van Amerika’s problemen aan zichzelf te wijten zijn en het resultaat zijn van extreme polarisatie en gebroken beleid. ‘De politiek zaait steeds meer verdeeldheid en de overheid functioneert niet naar behoren, wat leidt tot een aantal beleidsmaatregelen die gewoon niet werken. De breuklijn is ongelijkheid. En de oorzaak ervan ligt voor het grijpen: ons eigen falen om onze verschillen en ons eigenbelang te overstijgen en ons in te zetten voor het algemeen belang.’ Al is Dimon ervan overtuigd dat de VS die problemen zelf kunnen aanpakken.

Conclusie: Dimon uit zich in zijn brief op het eerste gezicht positief over de economische toekomst van de VS, al heeft hij ook aandacht voor de pijnpunten die moeten aangepakt worden. ‘De verwachte boom is positief voor iedereen, maar zal niet al onze problemen oplossen’, klinkt het.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20