TikTok-rapport: ‘VS dienden tientallen aanvragen in voor informatie of censuur, China geen enkele’

Volgens het eerste transparantierapport van videoapp TikTok heeft China geen enkel verzoek gemaakt voor informatie of censuur in de eerste helft van 2019. De VS, daarentegen, tikten af op 85 aanvragen.

Volgens het allereerste transparantierapport van TikTok heeft China in de eerste helft van juni geen enkele aanvraag ingediend om informatie te verkrijgen of content te censureren. Dat is opvallend, want geruchten doen de ronde dat China heel wat in de pap te brokken heeft wat de content van de app betreft.

Die geruchten kregen bijval in september, toen de Britse krant The Guardian richtlijnen van TikTok in handen kreeg waarin de censuur rond gevoelige onderwerpen zoals de protesten op het Tiananmenplein in 1989, en de drang naar onafhankelijkheid van Tibet stond toegelicht. Moederbedrijf Bytedance verklaarde dat het ging om oude richtlijnen die nu niet meer van toepassing zijn, maar het nieuws gooide olie op het vuur.

VS bestookt TikTok

Ook opvallend: De VS stuurden 85 aanvragen naar TikTok, 79 keer om informatie op te vragen, en 6 keer om content te censureren. De verzoeken hadden betrekking op 262 profielen. Enkel India stuurden meer verzoeken op TikTok af, 107 in totaal.

Het hoog aantal verzoeken is ironisch gezien de VS China er net van verdenken te veel invloed uit te oefenen op de content van TikTok. Op 30 december kondigde het Amerikaanse leger nog aan dat zijn soldaten vanaf nu geen TikTok meer mogen gebruiken op werkgsm’s.

Ook België op de lijst

Ook België duikt op in de lijst. Ons land stuurde in de eerste helft van juni één aanvraag om informatie, maar TikTok ging er niet op in. Dat is het geval bij ongeveer de helft van de verzoeken. ‘Elke informatieaanvraag die we ontvangen wordt zorgvuldig beoordeeld op de juridische toereikendheid om te bepalen of de verzoekende entiteit gemachtigd is om voor een rechtszaak bewijsmateriaal te verzamelen, of om een noodgeval te onderzoeken’, klinkt het.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20