Tijdelijke turbulentie of begin van de neergang? Belgische beleggers verdeeld over economische toekomst

Meer dan de helft van de Belgische beleggers verwacht dat het de komende maanden de slechte kant op zal gaan met zowel de economie als de aandelenbeurzen. Maar er is ook een minderheid die de toekomst positief tegemoet ziet. Dat blijkt uit de jongste ING-Beleggersbarometer.

Met een niveau van 69 nadert de ING-Beleggersbarometer, een online enquête bij honderden beleggers, in juli opnieuw het dieptepunt van maart 2022 (66) en noteert hij voor de vijfde opeenvolgende maand onder zijn neutrale niveau (100).

“Het moeilijke economische- en beursklimaat helpt duidelijk niet om het moreel van de beleggers op te krikken”, schrijft de bank. Zo is slechts 16 procent van de respondenten van mening dat de economische situatie in België de afgelopen maanden is verbeterd, terwijl twee derde van de respondenten het tegenovergestelde denkt.

Wat brengt de rest van het jaar? Het percentage respondenten dat een verbetering van de economische situatie in België verwacht, blijft zeer laag (18 procent) en meer dan de helft verwacht nog steeds een verslechtering van de situatie.

Ongeveer dezelfde verhoudingen zien we als het om de beurs gaat: de helft van de beleggers denkt dat de Belgische beurs de komende maanden verder zal dalen, terwijl 24 procent denkt dat het nu een goed moment is om in risicovollere sectoren te beleggen. Er is een gelijkaardige verdeeldheid als het gaat om het juiste instapmoment om te investeren in obligaties.

Levensstandaard

Volgens sommige economen gaan we naar een “nieuw normaal” met permanent hoge energieprijzen. Niet verwonderlijk dus dat 53 procent van de beleggers zich zorgen maakt over hun levensstandaard. Vooral aan Franstalige kant is de bezorgdheid groot.

“Toegegeven, met de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de snelle achteruitgang van het economisch klimaat en de extreem hoge inflatie waren er genoeg redenen tot bezorgdheid”, zegt ING-econoom Philippe Ledent.

Zowat 37 procent van de beleggers blijft evenwel optimistisch over de langere termijn. Zij denken dat hun financiële situatie over tien jaar veel beter zal zijn dan nu. “Jongeren zijn het meest optimistisch: de huidige moeilijke periode wordt gezien als een tijdelijke turbulentie en niet als het begin van een lange periode van achteruitgang”, schrijft ING.

Concurrentievermogen

Volgens Ledent is de grote vraag wie uiteindelijk de inflatiefactuur zal betalen. “De gezinnen zijn waarschijnlijk minder dan in andere landen blootgesteld aan de verslechtering van hun koopkracht, door de automatische loonindexering in België. Maar de loonsverhogingen gaan ten koste van het concurrentievermogen van onze ondernemingen’, schrijft hij in zijn analyse van de Belgische economie.

“Ook de overheidsfinanciën dragen hun deel van de last, via de indexering van de pensioenen en de sociale uitkeringen en via de maatregelen tegen de stijgende energieprijzen. Dit is goed voor de huishoudens, maar men mag niet vergeten dat de ondernemingen en de overheidsfinanciën uiteindelijk ook een invloed hebben op de financiële gezondheid van diezelfde huishoudens, via de werkgelegenheid of toekomstige belastingverhogingen.”

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20