Tijd om opnieuw de belastingaangifte in te vullen: wat moet je weten?

Het is opnieuw die tijd van het jaar: het moment om de belastingaangifte in te vullen. In totaal moeten 7 miljoen landgenoten de komende maanden de fiscus op de hoogte brengen van zijn of haar fiscale situatie. Wat moet je allemaal weten?

Het is vanaf vandaag mogelijk om je belastingaangifte te versturen naar de fiscus. Op basis van die aangifte berekent de fiscus hoeveel belastingen je verschuldigd bent aan de staat. Het kan daarbij gebeuren dat je – via bijvoorbeeld de bedrijfsvoorheffing – al te veel hebt betaald aan de staat, waardoor je in aanmerking komt voor een terugbetaling. Vergeet niet dat het omgekeerde ook waar kan zijn.

Deadline

Wie zijn belastingaangifte via het portaal Tax-on-Web invult, heeft tot 15 juli de tijd om alles in orde te brengen. Wie de voorkeur geeft aan een papieren aangifte, moet het document ten laatste op 30 juni versturen.

Indien je met een mandataris, zoals een boekhouder, werkt, heb je tot 30 september de tijd om de belastingdienst je aangifte te bezorgen. Dat is enkele weken vroeger dan normaal. De afgelopen jaren hadden mandatarissen de tijd tot midden oktober om de fiscale documenten in orde te brengen.

Hans D’Hondt, de voorzitter van de federale overheidsdienst Financiën, merkt op dat mandatarissen alsnog ruim vijf maanden de tijd hebben om voor hun klanten een aangifte te doen. Indien die aangifte voor eind augustus wordt ingediend, zal die ook sneller verwerkt worden.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Dit jaar krijgen 3,8 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VAA). Dat betekent dat de fiscus de aangifte heeft ingevuld.

Het is hoe dan ook aangeraden om na te gaan of alles correct is ingevuld. Het kan altijd gebeuren dat de belastingdienst iets niet heeft opgenomen in de aangifte. Uit een analyse van de vakbond ACV bleek dat 1 op 3 van de vooraf ingevulde aangiften vorig jaar nog steeds fouten bevatte.

Enkel mensen met een stabiele fiscale situatie krijgen een VAA. Belastingplichtigen met een complexer profiel zullen alsnog zelf de aangifte moeten invullen.

Meer codes

De aangifte telt ook meer codes. In het geval van de Vlaamse belastingaangifte zijn er tien codes bijgekomen, waardoor het totale aantal uitkomt op 839, een recordaantal. Tegenover 34 verdwenen codes staan 44 nieuwe codes.

De meeste nieuwe codes hebben te maken met de steunmaatregelen die de regeringen hebben gelanceerd tijdens de coronapandemie. Het gaat hier om 26 codes. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van het vriendenaandeel, waarmee je een fiscaal voordeel krijgt ten belope van 2,5 procent van het geïnvesteerde bedrag.

Andere codes hebben betrekking op de aangifte van vastgoed in het buitenland (zie verder), bijverdiensten in de deeleconomie of het verenigingsleven en een nieuw belastingvoordeel bij de installatie van een laadstation voor elektrische wagens bij je thuis.

Vastgoed in het buitenland

We gaan even dieper in op de aangifte van buitenlands vastgoed. Het gaat hier namelijk om een belangrijke wijziging om tegemoet te komen aan de eisen van het Europese Hof van Justitie. Die heeft ons land meermaals op de vingers getikt omdat buitenlands vastgoed op een andere manier belast wordt dan in het binnenland. Daarom heeft de federale wetgever de belasting van buitenlands vastgoed grondig hervormd. En dat heeft natuurlijk een impact op de belastingaangifte.

“Vanaf dit aanslagjaar wordt de belastbare grondslag van een onroerend goed gelegen in het buitenland – dit is elk ‘buitenland’, dus niet beperkt tot de EER – net als voor Belgische onroerende goederen, bepaald op basis van het kadastraal inkomen (KI)”, weet Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

Vorig jaar hebben zo’n 170.000 landgenoten met vastgoed in het buitenland een brief van de belastingadministratie gekregen met de vraag om het KI door te geven.

Door die aanpassing zijn wel twaalf codes uit de aangifte verdwenen, waardoor het nu eenvoudiger is om buitenlandse onroerende inkomsten aan te geven.

Telefonische ondersteuning

Door de coronacrisis konden de medewerkers van de belastingdienst niet fysiek samenzitten met de belastingplichtigen om samen de aangifte te bekijken. Nu is het opnieuw mogelijk om naar een contactcenter te gaan. Ook de telefonische ondersteuning blijft.

“In april hebben we al 192.000 mensen opgebeld om een afspraak te maken. 85.000 mensen hebben dat ook effectief al gedaan. 98 procent koos zelf voor telefonische hulp. Slechts 2 procent vraagt om een fysiek onderhoud”, merkt D’Hondt op in een reactie aan VRT NWS.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20