Testcircuit moet Mercedes-Benz van onshore windenergie voorzien

De Duitse autofabrikant Mercedes-Benz wil op de site van zijn testcircuit in Papenburg (Nedersaksen) enkele tientallen windturbines installeren. Het project moet de autobouwer helpen om zijn klimaatdoelstellingen te halen. Het nieuwe windpark verwacht tegen het midden van dit decennium meer dan 100 megawatt elektriciteit te kunnen genereren.

De site in Papenburg, een gemeente tussen de steden Bremen en Groningen, moet uiteindelijk meer dan 15 procent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het bedrijf in Duitsland dekken.

Uitstoot halveren

Mercedes-Benz heeft in zijn klimaatdoelstellingen voorzien om tegen het einde van dit decennium de uitstoot van koolstofdioxide te halveren. Nog eens tien jaar later zou een volledige klimaatneutraliteit moeten zijn gerealiseerd.

Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend tegen eind dit decennium minstens 70 procent van zijn energiebehoefte met hernieuwbare bronnen te willen dekken. Voordien werd daarbij een doelstelling van 50 procent gehanteerd.

Het Duitse autoconcern maakte eerder dit jaar tevens bekend voortaan voor zijn vestigingen – in totaal meer dan honderd locaties – nog uitsluitend elektriciteit uit duurzame bronnen te zullen aanvoeren. Sinds begin dit jaar is de autoproductie in alle fabrieken van Mercedes al klimaatneutraal.

De installatie van windturbines op het testcircuit is voor Mercedes-Benz naar eigen zeggen een volgende stap in de klimaatstrategie van de onderneming. Mercedes-Benz heeft niet gespecificeerd hoeveel windturbines in Papenburg zullen worden geïnstalleerd.

Energietransitie

Een gemiddelde windturbine genereert ongeveer 2,75 megawatt energie. Dit zou betekenen dat de Duitse autobouwer op de site van zijn testcircuit in het noorden van Duitsland tussen dertig en veertig turbines zou installeren.

Het bedrijf voegde eraan toe op de terreinen ook een grote centrale met zonnepanelen te zullen bouwen. Jörg Burzer, directeur productie en voorraadbeheer bij Mercedes-Benz, merkt daarbij op dat het concern met de geleidelijk installatie van fotovoltaïsche systemen op de daken van zijn fabrieken de aanvoer van externe energiestromen steeds verder afbouwt.

Burzer wijst er daarbij op dat de onderneming met deze initiatieven tevens een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie en de verdere uitbouw van duurzame energie in Duitsland.

De site van Papenburg, die een oppervlakte van ongeveer 800 hectare omvat, werd bijna een kwarteeuw geleden in gebruik genomen. Het testcircuit vormt een integraal onderdeel van de afdeling ontwikkeling en onderzoek van het Duitse concern.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20