Tequilaplant kan ook als brandstof dienen

De blauwe agave, de Mexicaanse plant waaruit tequila wordt gemaakt, zou bijzonder geschikt kunnen zijn voor de productie van biobrandstoffen. De agave is voor die toepassing zelfs beter geschikt dan suikerriet of maïs. Vooral in droge gebieden kan de plant daarbij belangrijke voordelen aanreiken.

Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Sydney, de University of Exeter en de University of Adelaide.

Belangrijke voordelen

‘De blauwe agave zou in droge gebieden kunnen worden gehanteerd als een milieuvriendelijke oplossing voor regio’s die met een tekort aan brandstoffen voor transport worden geconfronteerd,’ zegt onderzoeker Daniel Tan, professor agronomie aan de universiteit van Sydney. ‘Het product kan zelfs ingezet worden bij de productie van ethanol voor desinfectietoepassingen. Dergelijke producten kunnen door de corona-epidemie momenteel op een grote vraag rekenen.’

‘De agave heeft tegenover bestaande bronnen van bio-ethanol, zoals suikerriet en maïs, een aantal belangrijke voordelen,’ verduidelijkt professor Tan. ‘We hebben hier te maken met een milieuvriendelijk gewas dat ook zonder irrigatie in staat is om in droge gebieden goed te gedijen.’

‘Bovendien concurreert de agave niet met voedingsgewassen. De teelt dreigt evenmin beperkte voorraden water en meststoffen te zullen uitputten. De plant is bestand tegen hitte en droogte en kan dan ook hete zomers overleven.’

‘De resultaten van onze studie suggereren dat bio-ethanol op basis van de agave op vele vlakken superieur is aan alternatieven die uit maïs of suikerriet worden geproduceerd,’ zegt professor Tan. ‘Een productie op basis van agave zal minder water verbruiken en minder broeikasgassen uitstoten.’

‘Bovendien geeft de agave ook kwalitatief en kwantitatief aanleiding tot een betere ethanolproductie. Dat betekent dat de agave in de ethanolproductie zowel economisch als ecologisch een meerwaarde kan bieden.’

Levensvatbaar

‘De economische analyse suggereert dat de ethanolproductie op basis van agave momenteel zonder overheidssteun commercieel niet levensvatbaar is,’ zegt Tan. ‘Daarvoor liggen de prijzen op de wereldwijde oliemarkten op dit ogenblik veel te laag.’

‘Dat kan door de toenemende vraag naar gezondheidsproducten die op ethanol zijn gebaseerd – zoals ontsmettingsmiddelen voor de handen – echter snel veranderen.’

De onderzoekers baseerden hun rapport op een analyse van een veldexperiment in het noorden van Queensland. Uit die studie blijkt dat agave jaarlijks per hectare 7.414 liter bio-ethanol kan opleveren.

‘Suikerriet komt weliswaar aan een productie van 9.900 liter, maar dat surplus wordt door een aantal neveneffecten tenietgedaan,’ zeggen de wetenschappers. ‘Suikerriet leidt tot een vermesting van de waterhuishouding en heeft een toxische impact op de maritieme biotopen. Bovendien gaat de productie met een beduidend groter waterverbruik gepaard.’

Agave gebruikt voor dezelfde hoeveelheid ethanol 69 procent minder water dan suikerriet en 46 procent minder dan maïs.

‘Dit toont aan dat agave de volgende jaren economisch en ecologisch een belangrijke factor in de productie van biobrandstoffen kan worden,’ voorspelt Tan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20