Wereld kan investeringen in klimaatneutrale energiesector in amper zeven jaar terugverdienen

Indien de wereld midden deze eeuw nog uitsluitend van hernieuwbare energie gebruik wil maken, zullen de landen de volgende drie decennia gezamenlijk bijna 66.000 miljard dollar moeten investeren.

Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Stanford University. Die uitgaven zullen zich vervolgens wél in minder dan zeven jaar terugbetalen.

De onderzoekers baseerden zich op een analyse van meer dan 140 landen die samen 99 procent van het wereldwijde energieverbruik voor hun rekening nemen.

De overstap naar een klimaatneutrale wereldeconomie zou volgens de studie netto 28,6 miljoen voltijdse banen creëren.

100 procent van de energiebehoeften

‘Landen zijn technisch en logistiek in staat om tegen het einde van volgend decennium 80 procent van hun energiebehoeften met wind, water en zonnewarmte te dekken,’ zegt onderzoeksleider Mark Jacobson, milieu-ingenieur aan de Stanford University. ‘Bovendien is tegen het midden van deze eeuw een niveau van 100 procent haalbaar.’

Ook bleek dat de infrastructuur voor duurzame energie slechts 0,17 procent van het totale landoppervlak van de betrokken landen opeist. Daarnaast moet nog eens 0,48 procent van het oppervlak voor ruimtelijke doeleinden – zoals het gebied tussen de windturbines – worden voorzien.

‘De overgang naar milieuvriendelijke hernieuwbare bronnen zou de wereldwijde behoefte aan energie met 60 procent verminderen,’ zeggen de onderzoekers nog. ‘Bovendien zouden de maatschappelijke kosten van energieproductie met 91 procent dalen.’

Alleen wind, water en zon

De studie hield alleen rekening met windenergie, waterkracht en zonnewarmte. Kernenergie, milieusparende steenkooltechnologie en biobrandstoffen bleven uitgesloten. Kernenergie is immers gelinkt aan nucleaire straling, wapenwedloop, vervuilende mijnbouw en problematisch afvalbeheer.

Milieusparende steenkooltechnologie en biobrandstoffen werden uitgesloten omdat beide toepassingen gepaard gaan met zware luchtverontreiniging. Ook stoten ze nog steeds meer dan vijftig keer zoveel koolstofdioxide uit dan energie op basis van wind, water of zon.

Weersafhankelijke bronnen

Critici wijzen er wel op dat energie op basis van wind en zon geen constante levering kan garanderen. Deze bronnen zijn immers afhankelijk van de weersomstandigheden.

De studie heeft volgens de onderzoekers echter uitgewezen dat de energieopslag en een flexibele vraag hierop een perfect antwoord kunnen bieden. Ze wijzen bijvoorbeeld naar de autobatterij, die op elk ogenblik van de dag of nacht kan worden opgeladen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20