Energie-efficiëntie blijkt voor sommige landen een gigantisch probleem

Inspanningen om de energie-efficiëntie te verbeteren, kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de Johns Hopkins University en de University of Maryland in de Verenigde Staten, gebaseerd op cijfers van drie jaar geleden.

Volgens de onderzoekers kan door de aanpak van de efficiëntieverliezen de jaarlijkse uitstoot van koolstofdioxide met ongeveer 500 miljoen ton worden verminderd.

Helft

‘In de strijd tegen de klimaatverandering wordt zelden gesproken over inspanningen om het verlies van energie te beperken,’ zeggen de onderzoekers Sarah Marie Jordaan en Kavita Surana. ‘Tussen de productie en de consumptie van de energie kunnen nochtans aanzienlijke verliezen ontstaan.’

‘Bij de transmissie door de elektriciteitsleidingen zorgt weerstand er immers voor dat een gedeelte van de energie omgezet wordt in warmte en daarmee verloren gaat.’

‘Deze verliezen kunnen tussen de verschillende landen sterke variaties vertonen,’ benadrukken Jordaan en Surana. ‘In Brazilië is er sprake van een verlies van 16 procent. In India loopt dat al op tot 19 procent. Naties zoals Haïti, Irak en Congo laten echter verliezen van meer dan 50 procent registreren.’

‘In deze landen blijkt minder dan de helft van de geproduceerde elektriciteit de eindconsument te bereiken. Het merendeel is onderweg verloren gegaan.’

‘In de ontwikkelde landen zijn de problemen minder zwaar. In de Verenigde Staten en Duitsland blijven de verliezen beperkt tot respectievelijk 6 procent en 5 procent. Singapore kent zelfs een verlies van amper 2 procent.’

‘Deze cijfers tonen dat het efficiënter is om elektrische stroom over korte afstanden naar grote bevolkingscentra over te brengen dan de bevoorrading over grote afstanden naar een geografisch breed verspreid klantenbestand,’ zeggen de onderzoekers nog.

Corruptie

Jordaan en Surana merken echter op dat de aanpak van de verliezen niet altijd eenvoudig is. ‘Technische oorzaken zijn daarbij het gemakkelijkst aan te pakken,’ benadrukken de wetenschappers.

‘Onder meer kan geïnvesteerd worden in een superieure infrastructuur of kan overgeschakeld worden op geavanceerde technologieën. Voor andere problemen blijkt het echter moeilijker om oplossingen te vinden. Er is hier vaak sprake van externe gebeurtenissen, zoals orkanen of oorlogen. Datzelfde geldt voor corruptie.’

De onderzoekers wijzen erop dat slechts weinig landen energie-efficiëntie vermelden bij hun strategieën voor de uitbouw van een duurzame economie. ‘Nochtans zullen deze problemen een negatieve impact hebben op de investeringen die in hernieuwbare energie worden gedaan,’ waarschuwen Jordaan en Surana.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20