Europese ‘vergroende steenkoolcentrales’ doen meer bossen verdwijnen

Plannen om de Europese steenkoolcentrales geschikt te maken voor de verbranding van houtpellets, dreigen contraproductief uit te draaien. De maatregel zou de klimaatcrisis kunnen versnellen in plaats van afremmen.

Dat is de conclusie van een rapport van de klimaatdenktank Sandbag.

De overstap zou er volgens de onderzoekers toe leiden dat elke twee jaar bosgebieden met een totale oppervlakte van het Duitse Zwarte Woud verloren zouden gaan.

Houtkap

‘Europa dreigt te investeren in een technologie die uiteindelijk een gigantische houtkap veroorzaakt,’ zegt onderzoeksleider Charles Moore. ‘Zo worden Europese middelen gebruikt voor de subsidiëring van een activiteit die bossen sneller doet verdwijnen dan met boomplantingen kan worden gecompenseerd.’

‘Op die manier zal het niet lukken om de klimaatverandering op een efficiënte manier te bestrijden.’

‘Voor de geplande Europese conversie naar biomassa zouden elk jaar 36 miljoen ton houtpellets nodig zijn,’ zegt Moore. ‘Dat volume is even groot als de totale wereldwijde productie die de sector momenteel laat optekenen.’

‘Om de geplande conversie te kunnen uitvoeren zou jaarlijks een oppervlakte van 2.700 vierkante kilometer bosgebied moeten worden gekapt. Dat komt overeen met de helft van het totale Zwarte Woud.’

Leiders in de Europese plannen voor krachtcentrales op houtpellets zijn Finland, Duitsland en Nederland.

Transport

‘Men mag ook niet vergeten dat de meeste houtpellets uit de Verenigde Staten en Canada moeten worden ingevoerd,’ merkt Moore nog op. ‘Daarvoor zal de organisatie van een massaal transport over de Atlantische Oceaan noodzakelijk zijn.’

Sandbag berekende dat de omzetting van steenkool naar biomassa een uitstoot van 67 miljoen ton koolstofdioxide zou veroorzaken. Het is volgens de organisatie nagenoeg uitgesloten dat een dergelijk volume kan worden geabsorbeerd door de aanplanting van nieuwe bomen.

‘Tegelijkertijd zullen deze biomassacentrales minder dan 2 procent van de volledige elektriciteitsbehoefte van de Europese Unie kunnen dekken,’ waarschuwt Moore. ‘Dat komt overeen met de capaciteit die elk jaar in Europa door nieuwe windturbines en zonnepanelen wordt geproduceerd.’

‘De uitbaters van de steenkoolcentrales zijn dan ook ongeloofwaardig wanneer ze beweren dat een omschakeling naar de verbranding van hout een positieve impact zal hebben op het leefmilieu.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20