UCL: “Viagra reduceert de kans op de ziekte van Alzheimer”

Samengevat. Nieuw onderzoek suggereert dat Viagra, bekend als wondermiddel voor mannen met erectiestoornissen, ook het risico op de ziekte van Alzheimer kan verminderen. Dit is gebaseerd op een uitgebreide studie van bijna 270.000 middelbare mannen in Groot-Brittannië, waaruit bleek dat degenen die Viagra of soortgelijke medicijnen voorgeschreven kregen, een lager risico hadden op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Bij intensieve gebruikers was dit risico nog lager.

Waarom is dit belangrijk?

De bevindingen kunnen van groot belang zijn voor het begrijpen van de relatie tussen vasculaire gezondheid en cognitieve functies. Het verband tussen de gezondheid van het hart en seksuele gezondheid is al sterk, en erectiestoornissen kunnen een vroeg teken zijn van coronaire hartziekten. Gezien de mogelijke link tussen vasculaire risicofactoren en dementie, inclusief Alzheimer's, biedt dit onderzoek een nieuw perspectief op hoe behandelingen voor erectiestoornissen ook hersengezondheid kunnen beïnvloeden.

In het nieuws. De studie, uitgevoerd door onderzoekers van University College London, volgde de gezondheid en medicatie van mannen die tussen 2000 en 2017 gediagnosticeerd waren met erectiestoornissen. Gedurende een mediane follow-up tijd van 5,1 jaar, werd bij 1.119 mannen in de cohort Alzheimer’s gediagnosticeerd. Viagra, of sildenafil, oorspronkelijk ontwikkeld als een hartmedicatie, is onderdeel van de klasse van geneesmiddelen bekend als PDE-5-remmers, die werken door bloedvaten te verwijden en de bloedstroom te verhogen.

Van 18 tot 44% lager risico

Zoom in. Mannen die Viagra voorgeschreven kregen hadden een 18% lager risico op Alzheimer’s. Intensieve gebruikers hadden zelfs een 44% lager risico.

  • Viagra was oorspronkelijk bedoeld als een hartmedicatie, maar werd een behandeling voor erectiestoornissen nadat patiënten onverwachte bijwerkingen meldden, zoals erecties.

Zoom out. Er is een sterk verband tussen hart- en seksuele gezondheid; erectiestoornissen kunnen wijzen op coronaire hartziekten.

  • Vasculaire risicofactoren zijn ook gelinkt aan dementie, inclusief de ziekte van Alzheimer, waardoor onderzoekers geïnteresseerd zijn in het effect van erectiestoornisbehandelingen op hersengezondheid.
  • Dierstudies hebben aangetoond dat PDE-5-remmers (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen met een lichamelijke oorzaak) cognitieve achteruitgang kunnen helpen voorkomen door onder andere de bloedstroom in de hersenen te verhogen, maar de effectiviteit bij mensen blijft onduidelijk.
Meer