‘t Is bewezen! Alcohol is nooit goed

Er is geen hoeveelheid drank, wijn of bier die veilig is voor de gezondheid van de mens. Dat zegt een rapport van wetenschappers aan de University of Washington. Uit de studie bleek dat alcohol twee jaar geleden wereldwijd bij mannen en vrouwen tussen vijftien en negenenveertig jaar de leidende risicofactor voor gezondheidsproblemen en vroegtijdige overlijdens was.

Alcohol zou in die leeftijdsgroepen aan bijna één op de tien sterfgevallen moeten worden gelinkt. In totaal zou alcohol dat jaar wereld 2,8 miljoen overlijdens hebben veroorzaakt, onder meer door kanker, cardiovasculaire aandoeningen, infectieziektes, opzettelijke verwondingen en ongevallen.

Grimmige herinnering

“De meest verrassende bevinding was dat zelfs kleine hoeveelheden alcoholgebruik wereldwijd bijdragen tot een verlies aan gezondheid,” benadrukt onderzoeksleider Emmanuela Gakidou, professor volksgezondheid aan de University of Washington. “We zijn gewend te horen dat een of twee glazen alcoholische dranken perfect kunnen, maar de bewijzen spreken een andere taal.”

Grote landen zoals China, India en Rusland worden in absolute cijfers het zwaarst getroffen. De studie is volgens waarnemers een grimmige herinnering aan de impact die alcohol kan hebben en is een signaal dat zelfs de laagste niveaus van alcoholinname de gezondheidsrisico’s verhogen.

Plezier

“Gezien het plezier dat gekoppeld wordt aan een matig alcoholgebruik, lijkt de bewering dat er geen veilig niveau bestaat geen argument voor onthouding,” zegt daarentegen David Spiegelhalter, professor statistiek aan de University of Cambridge.

“Ook bij het autorijden bestaat er geen niveau van absolute veiligheid, maar toch raden de autoriteiten niemand aan het gebruik van de auto af. Het menselijk bestaan kent evenmin een absoluut veiligheidsniveau, maar toch zal niemand een aanbeveling doen om van het leven af te zien.”

Robyn Burton, professor volksgezondheid aan het King’s College London, zegt echter dat de studie duidelijk maak dat alcohol een bijzonder groot probleem voor de wereldgezondheid vormt. Hij zou dan ook willen voorstellen dat het beleid prioriteit zou geven aan programma’s die gericht zijn op het verminderen van het alcoholgebruik.

Geïnformeerde keuze

Het Alcohol Information Partnership, een belangengroep van grote drankenproducenten, benadrukt in een reactie dat het rapport nergens tegenspreekt dat matig drankgebruik het risico op een aantal gezondheidsproblemen kan helpen verminderen, zoals door een aantal eerdere studies is aangevoerd.

De groep zegt te pleiten voor een verstandig alcoholgebruik, maar benadrukt dat het publiek de mogelijkheid moet krijgen een geïnformeerde keuze over zijn gedrag te maken. De Distilled Spirits Council spreekt zich gelijkaardige termen over het rapport uit.

De studie toonde dat wereldwijd ongeveer 2,4 miljard mensen alcohol drinken. Bij vrouwen is 25 procent van de bevolking consument, met een gemiddeld verbruik van 0,73 eenheden per dag. Bij de mannelijke populatie lopen die cijfers op tot 39 procent en 1,70 eenheden.

Landen met het grootste aantal consumenten zijn Denemarken, Noorwegen en Duitsland. De kleinste populaties drinkers worden gevonden in het Midden-Oosten en de Arabische landen.

“Risico’s veel groter”

Nog bleek dat bij vijftigplussers kanker de belangrijkste doodsoorzaak was die met alcohol in verband kon worden gebracht. Tussen vijftien en negenenveertig jaar moet vooral worden gesproken over verkeersongevallen, zelfverwonding en tuberculose.

“Hoewel een bescheiden gebruik mogelijk een gunstige impact kan hebben op de gezondheid van hart en bloedvaten, is het duidelijk dat de risico’s veel groter zijn dan de voordelen die de consumptie van alcohol kunnen teweegbrengen,” zeggen de onderzoekers nog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20