Wat is het schadelijkst? Alcohol of cannabis?

Alcohol is voor de gezondheid van de mens alvast schadelijker dan marihuana. Dat toont een analyse van het magazine Business Insider over een aantal onderzoeken naar de gezondheidsimpact van beide producten.

Daaruit moet volgens het magazine worden afgeleid dat alcohol voor de mens uiteindelijk gevoelig schadelijker is dan cannabis. Daarbij wordt erop gewezen dat drie jaar geleden 30.722 Amerikanen aan de gevolgen van een alcohol-gerelateerd probleem zijn gestorven. Aan het gebruik van marihuana kon geen enkel overlijden worden gelinkt. Bovendien wordt aangevoerd dat alcohol een meer verslavende werking heeft en wordt gelinkt aan kanker, geweld en geheugenverlies. “Het is niet een eenvoudig om alcohol en marihuana correct af te wegen,” erkent Erin Brodwin, redacteur bij Business Insider. “Er moet immers met een gigantische hoeveelheid factoren rekening worden gehouden, zoals de impact op het hart, de hersenen of het gedrag. Bovendien moet ook naar het verslavende karakter van de producten worden gekeken.” “Tijd lijkt eveneens een belangrijke parameter. Sommige effecten zijn quasi onmiddellijk merkbaar, terwijl andere consequenties pas jaren later aan de oppervlakte komen. Toch kan worden gesteld dat bij de meeste controles alcohol slechtere scores laat optekenen dan cannabis.” Het feit dat jaarlijks in de Verenigde Staten meer dan 30.000 mensen aan de gevolgen van alcohol-consumptie overlijden, vormt volgens Brodwin een groot verschil met marihuana. “Daarbij is nog geen rekening gehouden met verkeersongevallen of moorden die aan het gebruik van alcohol moeten worden toegeschreven,” aldus Business Insider. “Wanneer ook die cijfers in rekening worden gebracht, komt men dichter bij een totaal van 90.000 doden per jaar.” “Anderzijds blijkt dat de gemiddelde marihuana-gebruiker niet sneller overlijdt dan de doorsnee Amerikaanse burger die op het gebied van drugs geheelonthouder is.”

Ongevallenrisico

Daarnaast betoogt Brodwin dat marihuana ook minder verslavend lijkt te werken. Bij 9 procent van de gebruikers zouden tekenen van afhankelijkheid kunnen worden vastgesteld. Bij alcohol loopt dat cijfer op tot 15 procent, tegenover 32 procent voor nicotine, 23 procent voor heroïne en 17 procent voor cocaïne. Wel erkent de redacteur dat een matige alcoholconsumptie een positieve impact zou kunnen hebben op de cardiovasculaire gezondheid, terwijl marihuana mogelijk het hart zou kunnen belasten. In tegenstelling tot marihuana echter wordt alcohol ook sterk gelinkt aan verschillende soorten kanker. “Zowel marihuana als alcohol vormen in het verkeer een risicofactor,” geeft Brodwin toe. “Marihuana blijkt echter vooral een probleem te worden wanneer het product met alcohol wordt gecombineerd.” “Daarnaast moet worden vastgesteld dat alcohol een duidelijke band vertoont met agressief gedrag. Dat geldt vooral bij huiselijk geweld. Een gelijkaardige relatie kan bij cannabis daarentegen niet worden teruggevonden.” Verder betoogt de redacteur dat beide producten een negatieve impact hebben op het geheugen, maar hij voert aan dat de zwaarste implicaties kunnen worden geregistreerd bij chronische drinkers. Ook verhogen zowel alcohol als cannabis het risico op psychiatrische aandoeningen. Bij drank is er vooral sprake van depressies en angsten, terwijl marihuana vooral in verband wordt gebracht met psychose en schizofrenie. Tenslotte waarschuwt Brodwin dat alcohol ook de kans op overgewicht doet toenemen. Dat is bij marihuana evenmin het geval. (mah)