Persoonlijkheid wordt door alcohol niet echt veranderd

Onder invloed van alcohol kan de persoonlijkheid een aantal veranderingen laten blijken. Toch is de verschuiving minder sterk dan in het algemeen wordt gedacht.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Opgemerkt wordt dat buitenstaanders minder veranderingen blijken op te merken dan de alcohol-gebruiker zelf. Daarop kan volgens de onderzoekers wel één uitzondering worden gemeld. Onder invloed van alcohol komen volgens de getuigen immers meer extraverte eigenschappen van de persoonlijkheid aan de oppervlakte. “Mensen geven toe dat hun persoonlijkheid onder invloed van drank een sterke verandering kan ondergaan, maar volgens observaties van bevriende getuigen zijn die verschillen veel minder drastisch dan men in het algemeen laat uitschijnen,” benadrukt onderzoeksleider Rachel Winograd, professor psychologie aan University of Missouri.

Camaraderie

“De drinkers meenden dat in alle grote karaktereigenschappen onder invloed van alcohol een verandering zou kunnen worden opgemerkt, maar volgens de buitenstaanders kon eigenlijk op het gebied van extraversie een duidelijk verschil worden geregistreerd,” aldus de onderzoekers. “Er kan wel een verklaring worden gegeven voor die afwijkende meningen,” zegt professor Winograd. “De getuigen melden immers de uiterlijke kenmerken, terwijl de drinkers wellicht vooral gewag maken van interne veranderingen die ze ervaren, maar die voor de buitenwereld onzichtbaar blijven.” De drinkers citeerden daarbij een daling van de zorgvuldigheid, behulpzaamheid en openheid, terwijl een toename zou worden ervaren bij de extraversie en de emotionele stabiliteit. De getuigen zagen daarentegen alleen een versterking van de extraversie, waarbij vooral werd gewezen op een stijging van de assertiviteit, activiteit en de camaraderie. De onderzoekers erkennen wel dat een eventuele impact van andere factoren niet kan worden uitgesloten. Anderzijds wordt benadrukt dat de resultaten van het onderzoek mogelijk een instrument kunnen vormen in een toekomstige behandeling van personen met alcoholproblemen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20