Intelligente mensen drinken meer alcohol dan domme mensen

Mensen die regelmatiger en meer alcohol drinken dan anderen zijn intelligenter dan de gemiddelde mens. Dat blijkt uit een Britse, een Amerikaanse en een Finse studie.

Britse en Amerikaanse jongeren werden op zestienjarige leeftijd getest op hun intelligentie. Daarna deelde men ze in vijf categorieën onder, gaande van ‘zeer dom’ tot ‘zeer intelligent’.

De Amerikaanse ‘National Longitudinal Study of Adolescent Health’ vergeleek deze resultaten met de drinkpatronen van de jongeren zeven jaar later. Onderzoekers voor de ‘National Child Development Study’ deden dat met informatie van tien, twintig en dertig jaar later. Wat bleek?

  • Intelligente kinderen (zowel Britse als Amerikaanse) dronken later regelmatiger en meer alcohol dan hun minder intelligente leeftijdsgenoten.  
  • De ‘zeer intelligente’ Britten consumeerden later bijna 80% meer alcohol dan de standaarddeviatie bij de domste testpatiënten.  
  • Zelfs na correctie voor variabelen als burgerlijke stand, onderwijsniveau, inkomen, sociale klasse bleef de correlatie tussen intelligentie en alcoholgebruik stand houden.  
  • Uit de Finse studie blijkt dat tweelingen die zich op twaalfjarige leeftijd al goed verbaal konden uitdrukken meer kans maakten om op 16-jarige leeftijd regelmatig alcohol te drinken.

Meer drinken betekent niet dat men intelligenter wordt

Psychology Today wijst op een evolutionaire oorzaak: men vond drinkbare alcohol pas tienduizend jaar geleden uit. Intelligente mensen zouden snel overgeschakeld zijn, terwijl anderen hun alcoholroes bleven zoeken in rot fruit.

Discovery waarschuwt liefhebbers echter tegen een verkeerde interpretatie van de studies. Hoger alcoholgebruik correleert met intelligentie, maar meer drinken maakt je niet intelligenter!

Meer