‘Superkern’ zet licht op groen voor belastinguitstel en uniforme GAS-boetes

Het kernkabinet heeft zaterdag vergaderd met de tien partijen die instemden met de volmachten om het coronavirus te bestrijden. Een aantal maatregelen, zoals uitstel van belastingen of het invoeren van GAS-boetes van 250 euro, kregen groen licht.

In de strijd tegen het coronavirus kreeg de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès bijzondere machten, waarmee ze snel maatregelen kon nemen zonder telkens daarvoor langs het parlement te moeten.

Naast de drie regeringpartijen MR, Open Vld en CD&V stemden zeven andere partijen hier mee in: PS, N-VA, sp.a, Ecolo, Groen, cdH en DéFI.

Hun voorzitters – of in het geval van N-VA de Kamerfractieleider – vergaderen elke zaterdag met de regeringstop om na te gaan of de maatregelen die de regering neemt niet buiten de lijntjes kleurt van de volmachtenwet.

Negen kb’s

Vandaag stonden negen kb’s op de agenda van een vergadering die uiteindelijk vier uur heeft geduurd. Het ging onder meer om het uitstel van betaling van belastingen en sociale bijdragen en over de mogelijkheid om betalingsuitstel te krijgen voor leningen bij de banken.

Ook het systeem van uniforme gasboetes voor inbreuken tegen de coronamaatregelen lag op de tafel van de superkern. Die boetes zullen 250 euro bedragen (terwijl GAS-boetes nu normaal maximum 25 euro bedragen) en onmiddellijk geïnd kunnen worden. Het systeem zal voor het hele land hetzelfde zijn.

De negen kb’s kregen uiteindelijk groen licht, wat niet wil zeggen dat alle partijen inhoudelijk helemaal akkoord gaan. De goedkeuring betekent enkel dat de maatregelen binnen het kader van de volmachtenwet blijven.

De voorbije dagen was binnen de regering wat wrevel ontstaan over de manier waarop de politie de naleving van de coronamaatregelen controleerde. Open Vld waarschuwde bij monde van Gwendolyn Rutten voor ‘disproportionele maatregelen’ zoals het inzetten van warmtedrones of kliklijnen.

Sheriff De Crem

Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau zei vrijdagavond in ‘De Afspraak’ (Canvas) dat zijn partij geen volmachten heeft gegeven ‘zodat minister van Binnenlandse Zaken De Crem sheriff kan spelen‘.

Intussen hebben verschillende partijen al pistes gelanceerd over steun aan wie in deze coronatijden aan het werk is. Een coronapremie voor het zorgpersoneel en eventueel ook voor wie in supermarkten of in de transportsector aan het werk is, of ‘coronaverlof’ voor ouders die werk en kinderopvang niet langer kunnen combineren,…. Die zaken kwamen vandaag in elk geval niet aan bod.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20