Suezkanaal wil extra graantje meepikken van hoge olietarieven

Tankers met ruwe olie en andere aardolieproducten die door het Suezkanaal varen, zullen tijdelijk een extra toeslag dienen te betalen. Dat heeft de Suez Canal Authority, de beheerder van de verbindingsweg tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee, aangekondigd. Opgemerkt wordt dat schepen in beide richtingen een toeslag van 15 procent op de normale rechten zullen moeten betalen.

Momenteel werkt het Suezkanaal trouwens al met een toeslag van 5 procent gewerkt. Het nieuwe tarief wordt vanaf begin mei van kracht.

Groei

“De tariefverhogingen komen overeen met een aanzienlijke groei van de wereldhandel en de versterking van de inkomsten van de schepen”, verduidelijkt de beheerder in een reeks circulaires. “Bovendien moet ook een compensatie worden aangerekend voor de investeringen die worden gedaan om de route door het Suezkanaal verder te ontwikkelen en de kwaliteit van de transitdiensten te verbeteren.”

Naast de olietankers zullen echter ook een reeks andere types van schepen met een nieuwe tariefverhoging rekening moeten houden. Bij de tankers die vloeibaar gas, chemicaliën en andere vloeibare bulk vervoeren wordt het tarief van 10 procent naar 20 procent opgevoerd. 

Bij het transport van droge bulk wordt een verhoging van 5 procent naar 10 procent opgelegd. Bij de schepen uit andere categorieën is er eveneens sprake van een verdubbeling. Die schepen zullen nu een toeslag van 14 procent moeten voorzien.

Record

“Deze toeslagen zijn tijdelijk en kunnen, afhankelijk van de marktomstandigheden in de maritieme sector, worden gewijzigd of geannuleerd”, merkte de uitbater nog op.

Het Suezkanaal boekte in februari 545,5 miljoen dollar inkomsten. Dat vertegenwoordigde een stijging met 15,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Nog nooit voordien heeft het Suezkanaal tijdens de maand februari een dergelijk inkomsteniveau kunnen melden.

De voorbije maand maakten in totaal 1.713 schepen, met een totale vracht van 100,1 miljoen ton aan boord, van het Suezkanaal gebruik. Dat betekende een stijging met bijna 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Het Suezkanaal verwerkt 10 procent van de wereldwijde handel. De waterweg heeft bovendien een aandeel van 7 procent in de wereldwijde olietransporten.

(kg)

Meer