Amerikaanse studie rond marihuana in het verkeer leidt tot enkele onverwachte conclusies

De legalisering van het recreatieve gebruik van marihuana en de start van een verkoop van cannabisproducten in de retailsector, kan in verband worden gebracht met een toename van het risico op verkeersongevallen. Dat zegt een studie van het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en het Highway Loss Data Institute (HLDI) in de Verenigde Staten.

Het onderzoek – gebaseerd op gegevens uit statistieken voor de Amerikaanse staten Californië, Colorado, Nevada, Oregon en Washington en interviews met meer dan 1200 chauffeurs – waarschuwt echter ook dat onterecht zou zijn om de oorzaak van de ongevallen simpelweg bij het gebruik van marihuana te leggen. Vaak blijken er ook andere factoren aan het werk.

Alcohol

“In sommige Amerikaanse staten die het recreatieve gebruik en de detailhandel in marihuana hebben gelegaliseerd, moest een verhoging van het risico op ongevallen worden genoteerd”, stippen de onderzoekers aan. “Autobestuurders die echter uitsluitend marihuana hadden geconsumeerd, bleken echter niet vaker bij ongevallen betrokken te zijn dan chauffeurs die de drug niet hadden gebruikt.”

“Data van de spoedafdelingen van ziekenhuizen in Californië, Colorado en Oregon toonden evenmin een verhoogd ongevallenrisico door marihuana, behalve in combinatie met alcohol.”

“Het gecombineerd gebruik kan helpen verklaren waarom de ongevallenstatistieken zijn gestegen”, benadrukt David Harkey, voorzitter van de IIHS-HLDI. “Men kan immers veronderstellen dat de legalisatie meer mensen heeft aangemoedigd om alcohol en marihuana samen te gebruiken. De cijfers maken duidelijk dat het legaliseren van marihuana voor recreatief gebruik het algemene ongevalsrisico verhoogt.”

“Dit is een probleem waarover de beleidsmakers en veiligheidsprofessionals zich zullen moeten buigen naarmate steeds meer staten tot een liberalisering van hun wetgeving beslissen. Daarbij moet echter ook rekening gehouden worden met de onzekerheid over de manier waarop marihuana het ongevalsrisico voor individuele bestuurders beïnvloedt.”

Spoeddiensten

De legalisering van marihuana en de start van de verkoop in de detailhandel in Californië, Colorado, Nevada, Oregon en Washington resulteerden in een stijging van 6 procent in het risico op ongevallen met gewonden in vergelijking met andere westelijke Amerikaanse staten waar de consumptie waar marihuana op het ogenblik van de studie nog illegaal was. Bij ongevallen met een dodelijke afloop was er sprake van een toename met 4 procent.

“Vermoed mag worden dat de toename van het aantal ongevallen te wijten zou kunnen zijn aan een uitbarsting van enthousiasme die ontstond bij delen van de lokale bevolking toen marihuana in sommige staten werd gelegaliseerd”, menen de onderzoekers.

“In Amerikaanse staten waar het recreatieve gebruik van marihuana legaal is gemaakt, is de zelfrapportage van een gecombineerde consumptie met alcohol toegenomen”, blijkt nog uit het rapport. “De rapportering over het gebruik van louter alcohol is in die regio’s echter afgenomen.”

“Chauffeurs die bij een ongeval waren betrokken en op de dienst spoedgevallen van ziekenhuizen werden opgenomen, bleken bij tests op marihuana niet vaker een positieve score te melden dan autobestuurders die niet bij een verkeersongeval betrokken waren geraakt, maar om een andere reden op de spoeddiensten terecht waren gekomen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20