Steeds meer interesse om elektriciteit op te slaan in batterijen

Het gebruik van batterijen voor de opslag van elektriciteit zal in de energiesector belangrijker worden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Wood Mackenzie over de flexibiliteit van de Europese energiesystemen, gebaseerd op een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

De technologie biedt volgens de onderzoekers een perfect antwoord op de behoeften van de toekomstige elektriciteitsmarkt. Op dit ogenblik is op de vijf onderzochte markten een capaciteit van 3 gigawatt aan energie-opslag beschikbaar. Over tien jaar zal dat echter opgelopen zijn tot 26 gigawatt.

Evenwicht

‘Het elektriciteitsnet moet in staat zijn om op alle ogenblikken het onevenwicht tussen vraag en aanbod aan energie te compenseren,’ zegt Wood Mackenzie. ‘De traditionele elektriciteitscentrales waren daarop perfect afgestemd. Zij konden de leveringen gemakkelijk aanpassen.’

‘Dat ligt met nieuwe technologieën – windenergie of zonnekracht – veel minder voor de hand. Die toepassingen kunnen vaak niet voldoende flexibiliteit bieden om de verschillen tussen vraag en aanbod snel te compenseren. De netwerken moeten echter een constant spanningsniveau handhaven om crashes te voorkomen.’

‘Naarmate de oudere thermische centrales en kernreactoren uit dienst worden genomen, zal de vraag naar flexibiliteit de volgende jaren een sterke toename kennen,’ zegt Rory McCarthy, analist bij Wood Mackenzie. ‘De overstap naar energie op basis van wind en zon, samen met de intrede van elektrische wagens, dreigt de druk op de netwerken sterk te doen toenemen. Daarvoor moet dus een oplossing worden gevonden.’

Prijs

Momenteel wordt voor de garantie van die flexibiliteit vooral beroep gedaan op grensoverschrijdende interconnectoren, oppompeilanden en piekcentrales op gas. Die toepassingen kunnen worden ingezet om energie op te slaan en later weer af te leveren.

Die activiteit bereikt momenteel een vermogen van 122 gigawatt. Dat zal over tien jaar opgelopen zijn tot 205 gigawatt. Die toepassingen zullen volgens Wood Mackenzie echter in belangrijke mate worden aangevuld door opslag in batterijcentrales.

‘Tegen het einde van dit decennium worden batterijcentrales zo goedkoop dat de interesse in alternatieven sterk zal terugvallen,’ zeggen de onderzoekers. ‘Piekcentrales op gas moeten vrezen voor een oplopende kosten voor hun emissies. De kostprijs van batterijen is de voorbije tien jaar al met 85 procent gedaald.’

Wood Mackenzie verwacht dat batterij-opslag over twintig jaar een capaciteit van 89 gigawatt zal hebben opgebouwd. Het gezamenlijke vermogen van de andere genoemde sectoren zal op dat ogenblik zijn gestegen tot 265 gigawatt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20