Singapore minder vriendelijk voor expats dan voorheen

Singapore is voor hogeropgeleide expats één van de meest populaire bestemmingen van de wereld. Nu Hongkong onder toenemende controle van de Chinese centrale overheid geraakt, zou Singapore zijn aantrekkingskracht op buitenlandse arbeidskrachten zelfs nog moeten kunnen verhogen. Maar toch rijzen ook hier problemen.

Dat blijkt uit een analyse van het persbureau Bloomberg. Een aantal rekruteerders meldt dat ook Singapore de jongste tijd minder ruimte voor expats laat. De Aziatische stadstaat wordtmet de zwaarste economische crisis uit zijn geschiedenis geconfronteerd. Singapore ziet daarbij de werkloosheid oplopen.

Dat heeft in een aantal kringen geleid tot een negatieve retoriek tegenover buitenlanders, die door sommigen ervan worden beticht de arbeid van lokale kandidaten te stelen. ‘Deze evolutie kan voor Singapore echter ongunstig uitdraaien, want net in deze crisis heeft de stadstaat het meest nood aan buitenlandse investeringen‘, schrijft Bloomberg.

Vermaning

Wat ook meespeelt: de Singaporese regering heeft een aantal stappen genomen om de lokale rekrutering te promoten. Daarbij kregen tientallen bedrijven – waaronder banken, consulenten en fondsmanagers – al een vermaning omdat ze bij de aanwerving van nieuwe medewerkers een voorkeur voor buitenlanders zouden hebben laten blijken. De namen van de betrokken bedrijven werden niet officieel bekend gemaakt.

Sinds mei dit jaar heeft de regering bovendien het minimum maandsalaris dat aan expats moeten worden betaald, stelselmatig opgetrokken. Inmiddels is er sprake van minstens 3.900 Singaporese dollar (ongeveer 2.415 euro) per maand. Tegen eind dit jaar zal dat minimum voor de financiële sector nog zelfs verder tot 5.000 Singaporese dollar worden opgetrokken.

Grant Torrens, regionaal directeur van rekruteerder Hays, zegt niet uit te sluiten dat binnenkort minder expats op de Singaporese arbeidsmarkt zullen kunnen worden aangetroffen. Ook in de politieke campagnes wordt door verschillende partijen geopperd dat deze expats de werkgelegenheid van de lokale bevolking ondermijnen. Dergelijke standpunten kunnen ook steeds vaker in sociale media worden opgemerkt. Vele bedrijven leggen in hun promotie-campagnes ook vaak de nadruk op de inspanningen die ze voor de lokale tewerkstelling doen.

Vastgoed

Hoogopgeleide expats vertegenwoordigen ongeveer 5 procent van de totale Singaporese arbeidsbevolking. In de hogere kaders van de financiële sector loopt dat aandeel echter op tot 57 procent. Een aantal werkgevers getuigt te hebben moeten vaststellen dat recenter sommige buitenlandse kandidaat-werknemers er niet in zijn geslaagd een werkvergunning te bemachtigen.

Die verschuiving laat zich volgens makelaars ook al op de lokale vastgoedmarkt voelen. Onder meer Knight Frank zegt in de expat-huisvesting in Singapore beduidend minder activiteit te zien dan de vorige jaren. Wel zegt de makelaar te hebben moeten vaststellen dat een aantal expats de stadstaat verlaten en naar hun geboorteland terugkeren.

In een reactie benadrukte Josephine Teo, Singaporees minister van arbeid, dat de grote meerderheid van de lokale bevolking begrijpt dat de stadstaat zijn open en geconnecteerd karakter moet behouden.

Bovendien merken analisten op dat de status van Singapore als een financieel centrum altijd als een magneet op buitenlands talent zal blijven werken. ‘Dat geldt zeker nu de concurrentiekracht van Hongkong door interne politiek wordt uitgehold,’ zeggen ze.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20