‘Russische olievoorraden kunnen nog minstens zes decennia mee’

Met zijn huidige productietempo zal Rusland nog minstens voor een periode van zes decennia oliereserves hebben. Bovendien beschikt het land met zijn actuele productieniveau ook nog voor 103 jaar aan aardgasreserves. Dat heeft Alexander Kozlov, Russisch minister voor Grondstoffen, gezegd.

Indien echter de exploratie kan worden opgevoerd in gebieden die voor de ontginning grotere uitdagingen opleveren, kunnen die reserves volgens de minister trouwens nog gevoelig worden uitgebreid. Kozlov voegde eraan toe dat Rusland verder in exploratie – ook in moeilijk toegankelijke gebieden – moet investeren.

Technologische vorderingen

‘Vorige maand benadrukte ook Evgeny Kiselev, het hoofd van het Russische Federale Agentschap voor Minerale Hulpbronnen, al dat het land nog voor 58 jaar oliereserves in zijn ondergrond heeft’, aldus de nieuwssite Oilprice.com. ‘Daarbij zouden volgens Kiselev voorraden voor een periode van minstens negentien jaar met de huidige technologieën op een winstgevende manier kunnen worden geproduceerd.’

‘Hij voegde er echter aan dat technologische vorderingen er zullen toe leiden dat die deadline zal kunnen worden opgeschoven. Kiselev wierp daarbij op dat Rusland in werkelijkheid eigenlijk nog voor een onbepaalde tijd oliereserves heeft.’

De inkomsten uit de export van olie en gas zijn cruciaal voor de Russische begroting. ‘Wanneer de olieprijzen – zoals vorig jaar het geval was – instorten, moet het land met zijn budgetten voorzichtig omspringen, ondanks het feit dat de Russische regering beweert in staat te zijn om met een prijsniveau van 30 dollar per vat olie te kunnen functioneren’, aldus Oilprice.com.

Twee jaar geleden bereikte Rusland met een gemiddeld volume van 11,3 miljoen vaten per dag zijn hoogste olieproductie sinds de instorting van de Sovjet-Unie meer dan drie decennia geleden. Vorig jaar viel dat niveau echter met 8,6 procent terug.

Dat was gedeeltelijk te wijten aan een daling van de wereldwijde vraag naar olie en lagere prijsniveaus, maar ook aan de productieverlagingen die de grote olieproducenten hadden beslist. Vorig jaar betekende dat voor de Russische olieproductie de eerste daling sinds de uitbraak van de financiële crisis dertien jaar geleden.

Dit jaar verwacht Rusland opnieuw een lichte productietoename. ‘Die trend zou zich ook volgend jaar verder doorzetten’, wordt er vooropgesteld.

Oost-Siberië

Rusland rekent dit jaar op een olieproductie van 517 miljoen ton. Eerdere ramingen hadden echter gewag gemaakt van een opbrengst van 560 miljoen ton. Voor volgend jaar werden de vooruitzichten van 558 miljoen ton tot 548 miljoen ton teruggebracht.

Het land zegt echter 110 miljard dollar te zullen investeren in de ontwikkeling van nieuwe oliereserves in Oost-Siberië. Die investeringen zouden jaarlijks een bijkomende productie van 100 miljoen ton moeten opleveren. Dat komt overeen met bijna 20 procent van de huidige nationale productie.

Een groot gedeelte van die nieuwe voorraden zal echter moeten worden aangeboord om de verouderde velden in West-Siberië te vervangen. Het land zegt geen plannen voor grote productieverhogingen te hebben.

Momenteel wordt een productie van ongeveer 10,3 miljoen vaten per dag opgetekend. Tegen het einde van dit decennium zou dat niveau tot een piek van 11,1 miljoen vaten per dag worden opgevoerd. Daarna zou echter een definitieve daling worden ingezet.

De inkomsten uit olie en gas vertegenwoordigen momenteel ongeveer 30 procent van het Russische bruto binnenlandse product. Dat aandeel zal door de dalende vraag naar die grondstoffen in de toekomst stelselmatig achteruitgaan, maar Rusland zegt onder meer aan waterstof als alternatief te denken.

(jvdh)

Meer