Olieprijs kan tegen 2050 zakken tot 10 dollar per vat

Als de klimaatdoelstellingen van Parijs gehaald worden, zal dat een enorme impact hebben op de olieprijs. Volgens een rapport van het energieonderzoek- en adviesbureau Wood Mackenzie kan de prijs van een vat olie tegen 2050 dalen tot 10 dollar.

De opwarming van de aarde beperken is één van de belangrijkste zaken die is opgenomen in het klimaatakkoord van Parijs. Daarbij wordt er gestreefd naar een beperking van die toename tot ruim onder de 2 graden, met een voorkeur voor maximaal 1,5 graden. Bijna 200 landen hebben het akkoord geratificeerd.

Elektrische aandrijving

Volgens Wood Mackenzie kunnen die doelstellingen een enorme impact hebben op de olieprijs. ‘Met oog op het behalen van de klimaatdoelstellingen zal er voornamelijk ingezet worden op het elektronische aandrijven van onze apparaten, waardoor de meest vervuilende stoffen, zoals olie, uit de markt zullen worden verdrongen’, luidt de redenering.

In dat scenario gaat het adviesbureau ervan uit dat de vraag naar olie tegen 2050 zal zakken met 70 procent in vergelijking met de huidige situatie. Wood Mackenzie voorspelt dat de vraag in het vooropgestelde scenario vanaf 2023 zal dalen. ‘Deze daling zal vervolgens versnellen. We verwachten vanaf 2023 een daling van 2 miljoen vaten per dag aan de vraagzijde in vergelijking met de voorgaande jaren’, aldus het adviesbureau.

10 à 18 dollar per vat

Uit het rapport blijkt dat wanneer de landen alles in het werk stellen om de klimaatdoelstellingen te behalen de prijs van een vat brentolie tegen 2030 zal schommelen tussen 37 en 42 dollar. Vandaag bedraagt de prijs 66 dollar. Het adviesbureau gaat ervan uit dat de prijsdalingen de daaropvolgende jaren worden verdergezet. Wood Mackenzie sluit niet uit dat de olieprijzen tegen 2040 zullen schommelen tussen 28 en 32 dollar per vat om vervolgens verder te zakken tot 10 à 18 dollar in 2050.

Vraag is natuurlijk of we er zullen in slagen om de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens sommige klimaatwetenschappers is het bijvoorbeeld zo goed als onmogelijk om de temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken tegen 2050. Uit een op 26 februari gepubliceerde analyse van de Verenigde Naties blijkt bovendien dat veel landen ver verwijderd zijn van de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om de meest verwoestende gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

De olieproducerende landen en een tiental niet-leden -samen de zogenaamde Opec+- hebben begin deze maand overigens beslist om vanaf mei de oliekraan geleidelijk verder open te zetten.

(lb)

Meer