‘Nieuwe ontginning van olie, gas of steenkool is niet meer mogelijk’

De opstart van nieuwe projecten voor de winning van olie en gas moet onmiddellijk worden gestopt. Indien de wereld tegen het midden van deze eeuw klimaatneutraal wil worden, mogen ook geen nieuwe steenkoolcentrales voor de opwekking van elektriciteit worden gebouwd. Dat staat in een rapport van het International Energy Agency (IEA). Daarentegen moeten volgens het energiebureau de jaarlijkse investeringen in – duurzame – energie van 2 biljoen dollar tot 5 biljoen dollar worden opgevoerd.

Fatih Burol, hoofd van het energiebureau, merkt op dat investeringen in duurzaamheid geen economische last zullen betekenen – zoals sommige beweren – maar integendeel een netto voordeel zullen creëren.

Retoriek

‘Als regeringen de klimaatcrisis ernstig nemen, zijn nieuwe investeringen in olie, gas en steenkool van nu af onmogelijk’, benadrukte Birol. ‘Steeds meer landen komen met verklaringen rond nulemissies, maar ik zie een groeiende kloof tussen die retoriek en de realiteit. Weinig regeringen zijn van plan de exploratie van fossiele brandstoffen snel stop te zetten.’

Het energiebureau had vorige maand nog gewaarschuwd dat de emissies van broeikasgassen dit jaar opnieuw naar een bijzonder hoog niveau dreigden op te lopen. Daarbij werd verwezen naar de heropleving van de steenkoolproductie door de economische heropleving na de lockdown van de maatschappij onder invloed van de coronacrisis.

Uit het rapport bleek dat maatregelen voor de realisatie van een duurzame economie wereldwijd 30 nieuwe arbeidsplaatsen zouden creëren en de groei van het wereldwijde bruto binnenlandse product met 0,4 procentpunt per jaar zouden versnellen.

Birol erkende dat in de steenkoolontginning en een aantal andere sectoren mogelijk vijf miljoen banen verloren zouden gaan, maar benadrukte dat regeringen veel zouden kunnen doen om die overgang naar een nieuwe economie te vergemakkelijken.

Een groot deel van die transformatie kan volgens Birol worden gerealiseerd met technologieën die nu al beschikbaar zijn. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry had recent nog gesuggereerd dat op de ontwikkeling van nieuwe technologieën zou moeten worden gerekend om de emissies van broeikasgassen tegen het midden van deze eeuw te elimineren. Ook anderen, zoals Bill Gates, hebben gelijkaardige uitspraken gedaan. 

Mijlpalen

Sommige klimaatdeskundigen maken zich echter zorgen dat er teveel op futuristische technologieën zal worden gerekend om de wereld van de klimaatchaos te redden. Er mag volgens hen niet worden gewacht en is er onmiddellijke actie noodzakelijk.

‘Het klimaat reageert op cumulatieve emissies in plaats van op een actuele situatie’, voeren zij aan. ‘Indien er op die toekomstige technologieën wordt gewacht, dreigt het te laat te worden om nog iets tegen de klimaatverandering te ondernemen.’

Het energiebureau heeft een aantal mijlpalen naar voor geschoven die regeringen zullen moeten realiseren om de duurzame economie uit te bouwen. Daarbij wordt onder meer gezegd dat de verkoop van nieuwe wagens op fossiele brandstoffen midden volgend decennium moet worden stopgezet.

Tegen het einde van datzelfde decennium zou ook de wereldwijde elektriciteitsopwekking duurzaam moeten worden georganiseerd. Daarbij moet echter ook rekening gehouden worden met een verdere aangroei van de wereldbevolking. Bovendien zijn er nog altijd grote groepen die geen toegang tot elektriciteit hebben of hun maaltijden moeten bereiden op kachels met een schadelijke uitstoot.

Al die inspanningen zouden ongeveer 40 miljard dollar per jaar kosten. Dat komt overeen met 1 procent van de wereldwijde jaarlijkse investeringen in de energiesector.

(lb)

Meer