Regering wacht bibberend op ruim 8 miljoen mondmaskers: chronologie van de Avrox-saga

De komende dagen wordt duidelijk of elke Belg snel een gratis stoffen mondmasker van de federale overheid kan krijgen. De hoofdleverancier, het Luxemburgse Avrox, heeft minder dan de helft geleverd van wat afgesproken was, anderhalve week na het verstrijken van de deadline. Een overzicht.

24 april: Elke Belg krijgt van de overheid minstens één stoffen mondmasker, zo belooft premier Sophie Wilmès. Ze zijn evenwel nog niet besteld.

27 april: Niet de overheidsdiensten Volksgezondheid of Economie, maar Defensie krijgt van de regering de opdracht om de bestelling te organiseren. Eerst zat Defensie rond de tafel met de Belgische modesector, maar het kwam niet tot een akkoord. Daarop werd een Europese aanbesteding gelanceerd, wat leidde tot meer dan 150 kandidaturen.

4 mei: Mondmaskers worden verplicht op het openbaar vervoer. Sommige reizigers reageren ontgoocheld dat de overheidsmaskers er niet zijn.

5 mei: Defensie selecteert 2 bedrijven, op basis van de criteria uit de aanbesteding, en bestelt 18 miljoen maskers:

  • 3 miljoen maskers bij de Gentse textieldistributeur Tweeds & Cottons, bekend van onder meer het merk River Woods
  • 15 miljoen maskers bij het Luxemburgse Avrox

8 mei: De Belgische modesector reageert gepikeerd op de keuze voor Avrox, dat geen gekende textielspeler is, maar een weinig transparant bedrijf met tal van activiteiten. Kamerlid Michaël Freilich (N-VA) stelt zich vragen bij de zakenlui achter Avrox. Later uiten ook enkele overheidstoezichthouders hun bedenkingen.

24 mei: De contractueel afgesproken datum voor aankomst van de leveringen in de legerkazerne van Peutie.

  • Tweeds & Cottons levert op tijd.
  • Avrox levert slechts 1,5 miljoen maskers, of 10 procent van de bestelling.

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) zegt dat de rest op komst is en lanceert de startdatum van 9 juni voor de verdeling onder de bevolking, via de apotheken.

3 juni: Goffin zegt in de Kamer dat Avrox inmiddels 6,7 miljoen maskers geleverd heeft, na enkele cargovluchten vanuit Vietnam.

  • Daarvan zijn er 270.000, of 4 procent, niet conform de afspraken en moeten vervangen worden door nieuwe leveringen.
  • De ontbrekende 8,5 miljoen maskers komen er snel aan, verzekerde de minister. Ze moeten via drie vluchten op donderdag, zaterdag en zondag vanuit Azië arriveren in België.
  • Omdat er in het contract een boetesysteem is ingebouwd voor laattijdige levering, bespaart België 5 miljoen van de 40 miljoen euro op het Avrox-contract, beklemtoont Goffin.
  • Dat betekent dat de Belgische stock, inclusief de levering door Tweeds & Cottons, momenteel 9,5 miljoen stuks bedraagt. ‘Is dat niet al voldoende, want er is geen mondmaskerplicht onder 12 jaar?’, vraagt Freilich zich af.

7 juni: Alle 18 miljoen maskers zouden in Peutie beschikbaar moeten zijn voor verdere verdeling naar de apotheken. De startdatum van 9 juni lijkt evenwel te ambitieus.

15 juni: De nieuwe richtdatum voor de verdeling via de apotheken, waarbij ouderen en hulpbehoevenden voorrang krijgen.

Lees ook: Miljoenen chirurgische maskers binnenkort ‘made in Belgium’

Meer