Regels voor het gebruik van je gsm of smartphone op het werk

De meeste mensen hebben vandaag gsm, en soms zelfs meerdere exemplaren, in gebruik. Het gemak ervan is dan ook bij vrijwel iedereen bekend. Zo kun je onder meer overal en altijd in contact blijven met familie en vrienden. Zelfs op het werk wordt er door veel mensen regelmatig een gsm gebruikt voor privédoeleinden. Het gebruik van een gsm kan er weliswaar voor zorgen dat je wordt afgeleid van de dingen die je op de werkvloer wordt geacht te doen. Daarnaast kan het gebruik van je gsm voor de nodige ergernis zorgen bij je werkgever en collega’s.

Regels voor het telefoongebruik op het werk

Het gros van de werkgevers voert tegenwoordig een formeel beleid waarin strikt wordt bepaald op welke momenten en/of waar werknemers hun gsm’s kunnen gebruiken. Op sommige werkplekken zijn mobiele telefoons zelfs verboden, terwijl ander het gebruik van je gsm of smartphone toelaten. Toch mag je er zeker niet vanuit gaan dat je zonder problemen in elke organisatie voor privédoeleinden je mobieltje kan gaan gebruiken. Om die reden is het dan ook belangrijk om erachter te komen welk (formeel of informeel) beleid je werkgever hanteert voordat je er zelfs maar aan denkt om dit handige apparaatje te gaan gebruiken tijdens de werkuren.

Zelfs op het moment dat je werkgever er geen problemen mee heeft dat je je gsm op het werk gebruikt, dien je toch altijd je gezond verstand te gebruiken over de manier waarop je hiermee omgaat. Een gsm of een smartphone kan je immers afleiden. Daarnaast mag je ook je eigen werk niet over het hoofd zien. Door te vaak naar het kleine schermpje te staren, kan je vermogen om een zekere klus te klaren in het geding komen. Om er zeker van te zijn dat je je gsm niet op een ongepaste of een onwenselijke manier gebruikt op de werkvloer is het verstandig om de onderstaande regels ter harte te nemen.

Zet je telefoon op stil als je op het werk bent

Op het ogenblik dat je je gsm bij je hebt op het werk, raden we je aan om de stille modus te gebruiken. Zo stoor je je collega’s niet zodra iemand je belt of een berichtje stuurt. Je wordt op die manier ook minder snel afgeleid. Bovendien is het niet in je eigen belang als je leidinggevende exact weet hoe vaak je een berichtje ontvangt of wordt gebeld.

Gebruik je mobiele telefoon alleen vooruiterst belangrijke zaken

Als je je gsm op het werk wilt gebruiken, doe dat dan alleen voor belangrijke zaken. Je dient dus zelf goed te kunnen beoordelen of een gesprek of een berichtje niet kan wachten tot het moment dat je pauze hebt, of zelfs tot na de werktijd. Zo hebben de meeste werknemers er geen problemen mee als je je mobieltje gebruikt om bereikbaar te zijn voor de school van je kind, bijvoorbeeld om gebeld te kunnen worden als die plotseling ziek wordt. En ook zullen de meeste werkgever je niet beletten om een berichtje te lezen wanneer er bijvoorbeeld binnen je familie sprake is van een noodsituatie waar je direct van de op de hoogte gesteld moet worden.

Daar staat echter tegenover dat je het gewoon niet kunt maken om bijvoorbeeld tijdens de werkuren met een vriend te chatten.. Dergelijk zaken zijn niet urgent en kunnen dan ook absoluut wachten tot je klaar bent met werken of totdat je pauze neemt.

Schakel voicemail in

Behalve als je werkelijk een zeer dringend telefoontje verwacht, kun je beter altijd je inkomende belletjes doorschakelen naar de voicemail in plaats van zelf het gesprek aan te nemen als je aan het werk bent. Het zal in de regel immers niet erg lang duren voordat je je berichten kunt bekijken, terwijl als je elke oproep persoonlijk beantwoordt je veel meer tijd kwijt zult zijn aan een gesprek en daar, in het meest ongunstige geval, zelfs op je werkvloer problemen mee kunt krijgen.

Zonder je af om een privégesprek te voeren

Hoewel het in bepaalde gevallen helemaal niet verkeerd is om je mobiele telefoon te gebruiken op het werk voor het voeren van privégesprekken, bijvoorbeeld tijdens een pauze, is het toch zeker aan te bevelen om dit niet op je werkplek te doen. Bij voorkeur zoek je een plekje op waar anderen het gesprek niet kunnen afluisteren. Zelfs op het ogenblik dat je geen persoonlijke zaken wilt bespreken is dit aan te raden omdat wellicht niet al je collega’s op deze manier van hun pauze willen genieten. Er zijn bovendien een heleboel mensen die het ronduit storend vinden als anderen over koetjes en kalfjes bellen in het openbaar.

Gebruik nooit je mobiele telefoon in de toiletruimte

Eigenlijk zou iedereen zich altijd en overal aan deze regel dienen te houden, dus niet alleen als je op je werk bent. De redenen hiervoor zijn echter vrij eenvoudig, namelijk:

  • je weet nooit wie eveneens gebruik van het toilet maakt,
  • de persoon aan de andere kant van de lijn kan toiletgeluiden horen, bijvoorbeeld als iemand een toilet doorspoelt,
  • bellen in een toiletruimte is een grove schending van de privacy van je collega’s en eventuele klanten die ook van de toiletruimte gebruikmaken.

Neem je gsm niet mee naar een vergadering

Je gsm kan je vandaag niet alleen meer gebruiken om een gesprek te voeren of een tekstberichtje te verzenden. Zeker de smartphone is immers uitgerust met een heleboel extra’s zodat je het toestel ook voor een groot aantal andere dingen kunt gebruiken (zoals onder andere het beheer van je agenda, het maken van notities, het gebruik van de rekenmachine of de ingebouwde camera). Ondanks al deze extra tools is het toch van groot belang dat je je gsm of smartphone niet meeneemt naar een vergadering. Alleen wanneer je van tevoren zeker weet dat je bijvoorbeeld een notitie moet maken of je agenda bij moet werken op je telefoon, dan is het geoorloofd om voor dergelijke doelen het toestel ter hand te nemen.

Alle overige functies die aanwezig zijn op je mobieltje, die niet gerelateerd zijn aan de betreffende vergadering of de onderwerpen die worden behandeld, dienen te wachten tot de meeting is beëindigd of totdat er een pauze in wordt gelast. Het is dus zeker niet de bedoeling dat je tijdens het vergaderen gaat whatsappen, je post doorneemt, nieuwsberichten gaat lezen je status op social media aanpast of een spelletje gaat spelen.

Je dient bovendien niet voortdurend met je mobieltje in de weer te zijn tijdens een vergadering, maar je betrokkenheid te tonen in de onderwerpen die ter sprake worden gebracht. Door namelijk iets anders te doen, zal je een duidelijk signaal geven naar je werkgever en collega’s dat je niet in staat bent om je gedachten volledig bij belangrijke werkgerelateerde zaken te houden.

Lees ook: 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20