Rapport: “Investeringen in duurzame energie kunnen sterke opstoot verwachten”

Dit jaar zullen investeerders wereldwijd meer dan 400 miljard dollar reserveren voor projecten rond hernieuwbare energie. Dat betekent een stijging met 25 procent tegenover vorig jaar. Dat wordt in een studie van het Zweedse financiële concern SEB Group naar voor gebracht.

Volgens de auteurs zullen de hernieuwbare energiebronnen profiteren van de gastekorten waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Keerpunt

“Dit jaar wordt mogelijk een keerpunt, waarbij de wereld eindelijk breekt met een stagnatie van investeringen in hernieuwbare energie die het voorbije decennium moest worden vastgesteld”, benadrukt Thomas Thygesen, onderzoeksleider van de divisie duurzame financiering bij de Zweedse financiële groep.

“Er zou daarbij een terugkeer kunnen blijken naar een transitiepad dat beter op de Klimaatakkoorden van Parijs is afgestemd. Die ommekeer wordt vooral gedreven door de energiecrisis die momenteel vooral in Europa en Azië zwaar wordt gevoeld.”

Het rapport benadrukt dat de uitgaven voor hernieuwbare energie twee belangrijke drijfveren zullen hebben. “Enerzijds zullen de overheden grotere budgetten vrijmaken voor investeringen in de verdere uitbouw van hun energie-infrastructuur”, luidt het.

“Anderzijds groeit bij de bedrijven de interesse voor investeringen in gedecentraliseerde energie, die zich tegen de torenhoge gasprijzen willen afdekken.”

Keuze

“Het probleem blijft echter niet alleen beperkt tot dit jaar”, voert Thygesen nog aan. “Er is de voorbije jaren onvoldoende in de sector geïnvesteerd om extra energievoorziening na te streven.”

“Dit suggereert belangrijke keuzes die zullen moeten worden gemaakt. Ofwel zullen de investeringen in de energiesector moeten worden opgevoerd ofwel moet de wereld zich voorbereiden op een lange periode van tekorten en hoge prijzen.”

“Na een decennium waarin de investeringen in duurzame energie tot maximaal 300 miljard dollar per jaar beperkt bleven, kan nu een opstoot naar bijna 400 miljard dollar worden verwacht”, meent Thygesen.

“Bedrijven moeten met torenhoge energierekeningen afrekenen, maar zien kansen om die kosten te compenseren. Investeringen in een gedecentraliseerde hernieuwbare energievoorziening kunnen immers een grote winstgevendheid garanderen.”

(am)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.