Organische wijn komt wereldwijd aan oppervlakte van bijna een half miljoen hectaren

De productie van organische wijn kan wereldwijd momenteel beschikken over een oppervlakte van bijna een half miljoen hectaren. Het grootste deel van dat territorium is in Europa terug te vinden, maar ook op andere continenten kunnen steeds meer organische wijngaarden worden opgemerkt.

Dat blijkt uit een rapport van de Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden.

Jong fenomeen

Twee jaar geleden hanteerde 6,2 procent van de wereldwijde wijngaarden een organisch productieproces. In het rapport wordt opgemerkt dat de conversie van wijngaarden naar een organische productie sinds het begin van deze eeuw een duidelijke versnelling heeft gekend.

Het voorbije anderhalf decennium kon daarbij een gemiddelde groei van 13 procent per jaar worden opgetekend. Dat ging gedeeltelijk ten koste van de traditionele productie, waar een gemiddelde inkrimping met 0,4 procent moest worden gemeld.

Eén van de factoren achter de snelle groei is echter het feit dat de organische wijnteelt nog altijd een jong fenomeen blijft. “De sector heeft daarbij echter wel pieken en dalen laten optekenen”, benadrukt het rapport.

“In eerste instantie kon een gemiddelde groei van 18 procent per jaar worden gemeld, maar tijdens de eerst helft van het voorbije decennium viel dat cijfer terug tot 4 procent. Sinds het midden van dat decennium kon echter opnieuw een versnelling tot een gemiddelde groei met 8 procent per jaar worden opgetekend.”

Twee jaar geleden kon in drieënzestig landen een organische wijnproductie van meer dan 1.000 hectare worden gemeld. De totale oppervlakte die voor de activiteit werd gebruikt, liep daarbij op tot 454.000 hectaren. Het merendeel van de activiteit blijft echter wel grotendeels in een beperkt aantal gebieden geconcentreerd.

Spanje marktleider

Tien landen vertegenwoordigde immers samen 91 procent van de totale gebruikte oppervlakte. De drie grootste producenten – Spanje, Frankrijk en Italië – komen samen aan een aandeel van 75 procent. Daardoor is Europa toonaangevend in de wereldwijde productie van organische wijnen.

“Deze landen zijn van nature al de belangrijkste wijnproducenten van de wereld”, beklemtonen de onderzoekers. “Hun interesse in een organische productie wordt echter aangemoedigd door stimulansen van de Europese Unie, die organische activiteiten wil ondersteunen.”

Spanje is met een aandeel van 27 procent in de wereldwijde markt de grootste producent van organische wijnen, gevolgd door Frankrijk (25 procent) en Italië (24 procent). De top tien bestaat verder uit de Verenigde Staten (4 procent), Turkije (3 procent) en China (3 procent), Duitsland (2 procent) en Oostenrijk, Griekenland en Argentinië (1 procent).

De onderzoekers merken nog op dat in de Europese wijnproductie de organische sector het sterkst is vertegenwoordigd. In Italië loopt het aandeel van de organische sector in de totale wijnproductie immers op tot 15 procent, gevolgd door Frankrijk en Oostenrijk (14 procent) en Spanje (13 procent).

De top tien wordt nagenoeg volledig door Europese landen ingevuld, met uitzondering van Mexico, waar de organische teelt 8 procent van het totale wijnareaal vertegenwoordigt.

De OIV merkt daarbij wel op dat de overstap naar een organische teelt niet overal even gemakkelijk gaat. “Onder meer de weersomstandigheden kunnen een belangrijke impact hebben op de succeskansen van de organische wijnproductie”, wordt er opgemerkt.

Meer