Oostenrijk gebruikt ruimtetechnologie voor controle op landbouwsubsidies

Oostenrijk gaat satelliettechnologie inzetten om in detail te controleren of agrarische bedrijven voldoen aan de voorwaarden die moeten worden ingevuld om in aanmerking te komen voor landbouwsubsidies van de Europese Unie. Die taak is voor vele nationale autoriteiten bijzonder complex en gaat bovendien met zware kosten gepaard. Oostenrijk zegt dat satelliettechnologie een antwoord op die problematiek kan bieden.

Waarom is dit belangrijk?

Landbouw en ruimtevaart hebben op het eerste gezicht misschien weinig gemeen. Gregor Schusterschitz, de Oostenrijkse ambassadeur bij de Europese Unie, merkt echter op dat satelliettechnologie in werkelijkheid in verschillende sectoren, waaronder de landbouw, nuttige diensten kan bewijzen.

Controle op naleving gestelde voorwaarden: Door gebruik te maken van beeldgegevens die door satellieten zijn verzameld, zou het mogelijk worden om op de vele oppervlakte-gebonden steunmaatregelen van de Common Agricultural Policy (CAP) van de Europese Unie toezicht te houden.

 • In totaal wordt in deze financieringsperiode door de Common Agricultural Policy aan Oostenrijk 1,5 miljard euro toegewezen voor oppervlakte-gebonden maatregelen. “Dat is een groot deel van de budgetten die de landbouw ter beschikking krijgt”, zegt Bernhard Eder, projectleider bij de onderneming AgrarMarkt Austria, die namens het Oostenrijkse ministerie van Landbouw gedeeltelijk de administratie van de financieringsprogramma’s verzorgt.
 • Onder meer worden rechtstreekse betalingen, die een groot deel van de middelen van de Common Agricultural Policy vertegenwoordigen, per hectare bebouwde oppervlakte toegewezen.
  • “Wanneer een terrein wordt gebruikt als opslagruimte voor machines, kan op deze tussenkomst geen aanspraak worden gemaakt”, verduidelijkt Eder. “Indien echter op diezelfde oppervlakte graan wordt verbouwd, kan wel op steun worden gerekend.”
  • Daarnaast zijn ook een aantal maatregelen in het kader van de Common Agricultural Policy gekoppeld aan specifieke acties, zoals de aanleg van terreinen met wilde bloemen of acties voor het behoud van permanent grasland.
 • Om na te gaan of een bedrijf daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om subsidies te ontvangen, moeten de verantwoordelijke autoriteiten dan ook heel goed weten op welke manier elke individuele onderneming zijn terreinen gebruikt.
  • Die controle moet eigenlijk tot op het vlak van het individuele perceel worden verfijnd. Aangezien dergelijke taken voor de autoriteiten bijzonder tijdrovend zijn, zou de inzet van een geautomatiseerd systeem een belangrijke hulp kunnen zijn.
  • “De oplossing met satellietbeelden heeft het potentieel om de noodzaak aan inspecties ter plaatse te verminderen”, beklemtoont Eder. “Het programma kan bovendien automatisch beslissen of aan de criteria voor het ontvangen van financiële steun is voldaan.”

Verdere verfijning: Oostenrijk doet bij het verzamelen van de gegevens beroep op data van Sentinel, een netwerk satellieten van het European Space Agency (ESA) dat allerhande beelden van het aardoppervlak ter beschikking stelt.

 • “Op basis van die beelden kan het programma automatisch herkennen op welke manier landbouwpercelen worden gebruikt en bepalen of die activiteit in overeenstemming is met de inhoud van de subsidieaanvraag”, betoogt David Kolitzus, programma-manager bij GeoVille, het bedrijf dat de technologie levert.
 • De applicatie kan verschillende gewassen met een hoge mate van nauwkeurigheid herkennen. Indien daarbij een discrepantie wordt ontdekt tussen de satellietbeelden en de informatie die door een landbouwbedrijf werd verstrekt, volgt een handmatige controle om na te gaan op welke manier het betrokken perceel daadwerkelijk wordt gebruikt.
 • Momenteel werkt GeoVille nog aan een verdere verfijning van de technologie, zodat een maximale efficiëntie kan worden nagestreefd.
  • In een aantal gevallen geeft het programma momenteel immers nog toe dat sommige terreinen niet duidelijk herkenbaar zijn. Dat probleem moet door een verdere ontwikkeling van de technologie worden geminimaliseerd.
 • Tevens is het bedoeling om fysieke inspecties na de vaststelling van een anomalie overbodig te maken.
  • “Hiervoor heeft ArgarMarkt Austria een speciale applicatie ontwikkeld”, verduidelijkt Eder. “De applicatie biedt landbouwers de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn een foto over het betwiste terrein, met bijhorende georeferenties, naar de bevoegde instanties te sturen.”
  • “Dat moet voldoende bewijzen opleveren of het betrokken terrein al dan niet aan de voorwaarden van de subsidies voldoet.”

“Dit is een belangrijke vorm van administratieve vereenvoudiging”, besluit Eder. “Bovendien biedt de technologie de mogelijkheid om de communicatie met de landbouwers te verbeteren. Het programma kan tevens interessant zijn voor andere lidstaten van de Europese Unie die met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd.”

Meer