Leidt uitblijven stikstofakkoord tot een bouwstop? “Wij zien dat er vandaag eigenlijk al wel bijna een vergunningstop is.”

Vrijdag zitten de drie partijen in de Vlaamse regering, N-VA, Open Vld en cd&v, opnieuw rond de tafel om een oplossing te vinden in het stikstofakkoord. Als een oplossing uitblijft, dreigt er een bouwstop voor heel Vlaanderen. Volgens Joris Geens, advocaat bij GSJ, is die er de facto al. Dat vertelde hij aan Business AM.


Het volledige interview met Joris Geens over het stikstofakkoord kan u hier beluisteren.


In het nieuws: Na Uplace, werd in 2020 ook het Broeklin-bouwproject naar de prullenmand verwezen.

  • “Iedereen kent de landbouw en het feit dat de landbouw niet meer kan uitbreiden of vernieuwen en dergelijke meer. Maar ook in andere segmenten van het vastgoed sijpelt ondertussen die stikstofdiscussie door”, zo zegt Geens. “Je hebt bijvoorbeeld het Broeklin-arrest, dat van december 2022 dateert. Dat is eigenlijk het Uplace bis-verhaal“.
  • Projectontwikkelaar Uplace moest in 2020 zijn plannen voor de bouw van een nieuw winkelcentrum in Machelen, na 15 jaar aan procedureslagen, definitief naar de prullenmand verwijzen. In de plaats kwam het Broeklin-project, een nieuw project van de hand van architect Alexander D’Hooghe. Ook dat lijkt er nu niet te komen: in december werd de omgevingsvergunning voor het project vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
  • “Ook daar is stikstof eigenlijk de boosdoener geweest van de vergunning en heeft men eigenlijk gezegd: er is veel mobiliteit in dat project en die genereert een bepaalde stikstof die dan ook een impact heeft op de natuur.”

De essentie:

  • “Ik denk alleen dat we moeten beseffen dat vandaag het stikstof eigenlijk gegroeid is als landbouwprobleem, maar eigenlijk gaat het veel verder. Ik denk ook dat ondernemersorganisaties dat ondertussen zeker hebben opgepikt“, zo zegt de advocaat.
  • De vrees bestaat dat grote residentiële projecten on hold kunnen worden gezet, zolang een akkoord uitblijft. Dat was ook in Nederland al het geval. “In Nederland is de kost die de vergunningstop defacto met zich heeft meegebracht, bijna 50 euro miljard geweest.”
  • “Als je wil kijken naar de welvaart van jouw economie, moet je kijken naar het aantal bouwkranen. Wel, zeker ook in Vlaanderen is dat”, vertelt de advocaat. “Ik denk dat we zeker die motor draaiende moeten blijven houden. En je moet vooral ook beseffen dat het landbouwprobleem kan evolueren naar een bouwprobleem, maar het gaat veel verder wat mij betreft. Als morgen bedrijven niet meer kunnen innoveren, niet meer kunnen vernieuwen, dan gaan die misschien ook wegtrekken of hun investeringsplannen stopzetten.”

De oplossing: Volgens Geens is het perfect mogelijk om de landbouw en de industrie los te koppelen van elkaar.

  • “Je hebt eigenlijk twee soorten stikstof: enerzijds ammoniak, dat voornamelijk door de landbouw wordt gegenereerd, en anderzijds hebt je stikstofoxide. Dat is eigenlijk een stikstofuitstoot die voortvloeit uit het feit dat je verbranding gebruikt, dus mobiliteit, maar ook industriële processen, genereren bijvoorbeeld stikstofoxiden”, zo verduidelijkt hij.
  • “Als men morgen een ongelijke behandeling wil toestaan, dan is dat op zich juridisch mogelijk”, zo klinkt de advocaat. Hiermee verwijst hij naar het loskoppelen van de landbouwsector en de industrie, die nu gelijk worden behandeld. Vooral de Boerenbond, van oudsher een trouwe bondgenoot van de cd&v, kant zich tegen de loskoppeling van beide sectoren.
  • “Je hebt in Vlaanderen en in België wat men noemt het gelijkheidsbeginsel en dat betekent dat je gelijke situaties gelijk moet behandelen en dat je ongelijke situaties ook ongelijk kunt behandelen”, zo zegt Geens. “Maar, en dat is van belang, de uiteindelijke teksten die er nog niet zijn, zullen, indien men een ongelijke behandeling voorstelt, ook objectieve criteria moeten hebben en ook moeten motiveren waarom inzake dus sprake is van ongelijke behandeling.”
  • Wel nuanceert hij meteen: “Wat mij betreft is vanuit de wetgeving een ongelijk baan onmogelijk, als je objectief moet motiveren dat het ook ongelijke situaties zijn.”

(ns)

Meer