20 procent van de Europese landbouwgrond met bossen bedekken om droogte en hittegolven te voorkomen

Bomen planten om het te laten regenen. Het klinkt te eenvoudig, maar het is een zeer serieuze manier om de schadelijke effecten van de klimaatverandering in te dammen. Maar het zou betekenen dat je landbouwgrond opgeeft, en de neveneffecten zouden verrassend zijn.

Wil je persoonlijk betrokken raken bij de strijd tegen klimaatverandering? Plant dan bomen. Veel bomen. Het klinkt misschien als een cliché, maar volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, zou de herbebossing van Europa de regenval op het continent op zeer korte termijn doen toenemen. En als het idee om in een regio van de wereld te wonen waar het ’s zomers meer regent, de Belgen niet erg aantrekkelijk lijkt, dan vergeten ze dat Europa elk jaar hevigere hittegolven kent en dat droogte een wijdverbreid gevaar is geworden.

Ook in België trouwens: sinds 2017 kampt het land met een structureel watertekort: het lijkt wel alsof er in die paar jaar 6 maanden op rij geen druppel is gevallen. Dit heeft rampzalige gevolgen gehad voor de veestapel en de landbouw, maar ook voor het toerisme, aangezien sommige rivieren in de Ardennen geen kajaks meer doorlaten. Welnu, na de temperatuur is de aanwezigheid van water het tweede element dat de meeste invloed heeft op het klimaat van een regio.

De comeback van het bos

Om de uitdroging van Europa tegen te gaan, zou het voldoende zijn 20 procent van de beschikbare grond, waarvan het grootste deel landbouwgrond is, in bos om te zetten. Dit lijkt misschien veel, en contraproductief als we de Europese voedselproductie willen redden, maar het gebruik van minder extensieve en meer productieve teelten op kleinere oppervlakten maakt het mogelijk akkerland op te geven.

Om nog maar te zwijgen van de wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van grondloze of verticale teelt. Zo zou er in Europa 7,6 procent meer neerslag vallen, die dankzij de winden op de bossen maar ook op de omliggende gebieden zou vallen. En dat zou water opleveren voor gewassen die dat hard nodig hebben.

De aanwezigheid van dichte bossen verhoogt de hoeveelheid neerslag in een gebied, en in aangrenzende gebieden. Dit verschijnsel is over de hele wereld waargenomen, maar is niet volledig verklaard: men denkt dat bomen de circulatie van atmosferische storingen belemmeren, waardoor deze zich boven een gebied ophopen tot ze regen worden.

Beboste gebieden zijn ook statistisch koeler in de zomer en milder in de winter, omdat bomen een isolerende werking hebben. Dit kan de gevolgen van de opwarming van de aarde verzachten, vooral omdat bomen CO2 absorberen.

Wittere winters

Deze methode is even realistisch als eenvoudig uit te voeren, maar brengt het risico van een niet onbelangrijk neveneffect met zich mee: als zij in de zomer regen aantrekt, verdwijnen de bossen niet in de winter, en zou zij ook sneeuwval kunnen bevorderen. Dit is een mogelijkheid waarmee rekening moet worden gehouden, maar het is niet noodzakelijk slecht nieuws voor bepaalde regio’s: sneeuw kan toerisme aantrekken. En het is een manier om onze kinderen witte Kerstmissen te geven. (lb)

Lees ook:

Meer