Oorlog in Oekraïne doet verzekeringskosten scheepvaart oplopen

Maritieme verzekeraars zullen zich aan een aantal claims mogen verwachten in verband met schepen die tijdens gevechten in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn beschadigd of verloren gegaan. Dat blijkt uit een studie van verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), gebaseerd op rapporten over ongevallen met schepen van meer dan honderd ton.

Sinds Rusland eind februari de oorlog is gestart, zijn er voor de kust van Oekraïne zes koopvaardijschepen door projectielen geraakt. Twee schepen zijn tot zinken gebracht. Daarbij zijn ook twee zeevarenden om het leven gekozen.

Extra premies

De maritieme verzekeraars hebben de Zwarte Zee en de Zee van Azov als risicogebieden voor de koopvaardij aangemerkt. Dit heeft de kosten voor het verzekeren van schepen in die regio tot recordniveaus doen stijgen. Voor elke reis wordt daardoor aan de jaarlijkse oorlogsdekking een extra premie toegevoegd.

In zijn verslag beklemtoonde Allianz ook nog dat verzekeraars tevens te maken kunnen krijgen met claims die voortvloeien uit schepen en ladingen die in Oekraïense havens en kustwateren zijn geblokkeerd of vastzitten. De Russische marine controleert immers een aantal toegangspunten tot het gebied, waardoor de bewegingsvrijheid gevoelig wordt aangetast.

“De verzekeringssector zal op grond van bijzondere oorlogspolissen waarschijnlijk een aantal claims ontvangen van schepen die zijn beschadigd of zijn verloren gegaan door zeemijnen, raketaanvallen en bombardementen in conflictgebieden”, beklemtoont Justus Heinrich, maritiem specialist bij Allianz.

Eerder al rapporteerde consulent Property Claim Services (PCS) dat de verzekerde verliezen in de scheepvaart door de oorlog in Oekraïne mogelijk zouden kunnen oplopen tot een bedrag tussen 3 en 6 miljard dollar.

Bunkerbrandstof

Volgens Heinrich moet echter niet alleen rekening worden gehouden met schade die rechtstreeks het gevolg is van oorlogshandelingen. “Ook met de brandstoffen zouden problemen kunnen rijzen”, merkt hij op.

“De oorlog heeft immers geleid tot een verbod op het gebruik van Russische olie, een onderdeel van de sancties die tegen het land wegens zijn agressie zijn opgelegd. Dit zou echter een impact kunnen hebben op de kosten en beschikbaarheid van bunkerbrandstof.”

“Op langere termijn moet daarbij gevreesd worden voor een tekort aan bunkerbrandstof, waardoor steeds meer schepen zich tot alternatieven zouden moeten wenden. Een aantal scheepseigenaars zou daarbij beroep kunnen doen op brandstoffen die niet aan vereiste kwaliteitsnormen voldoen. Dat zou belangrijke schade aan de scheepsmotoren kunnen veroorzaken.”

Volgens het rapport van Allianz zijn vorig jaar wereldwijd vierenvijftig schepen verloren gegaan. Dat betekende over een periode van tien jaar een daling met 57 procent. Twee jaar geleden gingen vijfenzestig schepen verloren.

“Deze vooruitgang weerspiegelt de toegenomen focus op veiligheidsmaatregelen”, merkt Allianz op. “Dat is te danken aan de organisatie van trainingen en veiligheidsprogramma’s, een verbeterd scheepsontwerp, technologische vernieuwingen en een efficiëntere regelgeving.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20