Ook nu al loopt schade door klimaatverandering op tot recordniveaus

Ook dit jaar hebben extreme klimaatomstandigheden wereldwijd bijzonder grote schade veroorzaakt. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse caritatieve instelling Christian Aid over de tien meest extreme weerevenementen die dit jaar wereldwijd werden opgetekend. Deze rampen hebben aan duizenden mensen het leven gekost, maar hebben tevens gigantische materiële schade veroorzaakt. 

Christian Aid merkt op dat alle rampen uit de lijst individueel minstens 1,5 miljard dollar schade hebben veroorzaakt. Op één na registreerden de evenementen allemaal zelfs een kost van minstens 5 miljard dollar.

Azië

Zes van de zwaarste weergebeurtenissen van dit jaar vonden plaats in Azië, waarbij overstromingen in China en India een schade van meer dan 40 miljard dollar veroorzaakten. In de Verenigde Staten leidden orkanen en bosbranden tot een verlies van ongeveer 60 miljard dollar. De waarde van de verzekerde verliezen wordt op 10 miljard dollar geraamd.

‘Dit jaar stond wereldwijd vooral in het teken van de strijd tegen het coronavirus, maar tegelijkertijd werden miljoenen mensen geconfronteerd met de gevolgen van extreme weersomstandigheden,’ benadrukt onderzoeksleider Kat Kramer.

‘In Azië was er een ongewoon regenachtig moessonseizoen met bijzonder schadelijke stormen. Zware overstromingen hebben in India aan meer dan tweeduizend inwoners het leven gekost, terwijl miljoenen andere mensen uit hun huizen werden verdreven. China leed door overstromingen, die zich tussen juni en oktober manifesteerden, nog grotere financiële schade (32 miljard dollar) dan India. Het verlies aan mensenlevens was in China wel veel kleiner dan in India.’

Mariene hittegolf

‘Daarnaast werd Azië eveneens getroffen door een aantal bijzonder gewelddadige stormen, die op korte tijd een enorme schade hebben aangericht,’ aldus het rapport. ‘De cycloon Amphan, die in mei de Golf van Bengalen trof, veroorzaakte op amper enkele dagen tijd een verlies van naar schatting 13 miljard dollar.’  

Roxy Mathew Koll, klimaatwetenschapper aan het Indian Institute of Tropical Meteorology, verwijst daarbij naar recordtemperaturen die in de Arabische Zee en de Golf van Bengalen werden opgetekend. ‘Er kon hier gewag worden gemaakt van mariene hittegolven die mogelijk hebben geleid tot de snelle intensivering van de cyclonen Amphan en Nisarga,’ merkt hij op. ‘Amphan was een van de sterkste cyclonen die ooit in de Golf van Bengalen tijdens dat seizoen van het jaar werd opgetekend.’

‘Afrika was eveneens het slachtoffer van extreme gebeurtenissen,’ voert Kat Kramer aan. ‘Enorme zwermen sprinkhanen hebben grote oppervlaktes gewassen en andere vegetatie verwoest. Geraamd wordt dat de schade oploopt tot een bedrag van 8,5 miljard dollar.’

‘De Verenigde Naties hebben deze zwermen in verband gebracht met de klimaatverandering, waarbij ongewoon zware regenval in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika de voorbije jaren het risico op sprinkhanenplagen heeft verergerd.’

Europa werd in februari door de storm Ciara, die een schade van ongeveer 2,7 miljard dollar veroorzaakte, getroffen. Ciara heeft ook aan veertien mensen het leven gekost.

Onderschatting

Christian Aid benadrukt dat de ramingen rond de financiële schade waarschijnlijk een onderschatting vormen. De berekening is immers gebeurd op basis van de verzekerde verliezen. De onderzoekers merken daarbij op dat de klimaatverandering een grote invloed heeft op extreme gebeurtenissen. Die impact zal volgens hen in de toekomst zelfs nog verder oplopen. 

‘De temperatuurstijging door de klimaatverandering blijft voorlopig nog relatief beperkt,’ waarschuwt Sarah Perkins-Kirkpatrick, onderzoeker bij het Climate Change Research Centre van de University of New South Wales in Australië.

‘In de toekomst moet met een versnelling van de klimaatverandering rekening worden gehouden. Er moet dus voor meer extreme situaties worden gevreesd. Uiteindelijk zullen de effecten van klimaatverandering meer door extremen dan door gemiddelde veranderingen worden gevoeld.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20