Ook India gaat internet censureren

In India overweegt de regering van premier Narendra Modi de wetgeving op het internet aan te passen. De maatregel zou de Indiase overheid toelaten online content gemakkelijker te censureren. Dat schrijft Vindu Goel, correspondent van The New York Times in Mumbai. Goel merkt daarbij op dat de plannen van Modi in het land een verhit debat op gang hebben gebracht.

De wet zou betrekking hebben op alle partijen die ervoor zorgen dat de consument online content kan raadplegen. De nieuwe Indiase online wetgeving zou dan ook partijen zoals Facebook, Google en Twitter raken.

Filters

“Na een goedkeuring van de wet zou de Indiase overheid deze bedrijven kunnen verplichten om bepaalde online content te verwijderen,” betoogt Goel. “De Indiase regering zou daarbij content kunnen viseren die de overheid als lasterlijk of haatdragend omschrijft. Ook nepnieuws zou aan de nieuwe regelgeving onderhevig kunnen zijn.”

“Dat zou eveneens gelden voor content die de privacy van de consument zou schenden. Bovendien zouden de online operatoren automatische filters moeten installeren om te voorkomen dat de Indiase internetgebruikers toegang tot illegale informatie of inhoud zouden kunnen krijgen.”

“Verder zouden ook berichtendiensten zoals WhatsApp hun beveiliging moeten versoepelen,” zegt Goel. “De Indiase overheid wil immers de mogelijkheid krijgen om berichten te controleren om de identiteit van de auteur van bepaalde boodschappen te kunnen achterhalen.”

“De wetgeving moet de Indiase overheid naar eigen zeggen vooral toelaten een massale verspreiding van valse informatie op sociale media bestrijden. De Indiase regering zegt dat de nieuwe maatregelen dan ook zullen uitmonden in een betere bescherming van de online bevolking.”

“Veel waarnemers maken zich echter zorgen over de voorstellen,” werpt Goel op. “Zij vrezen voor een schending van de vrijheid van meningsuiting en inbreuken tegen de privacy. Critici maken daarbij gewag van een politieke zet van de Indiase regering naar aanleiding van de naderende parlementsverkiezingen. De maatregel zou immers vooral bedoeld zijn om politieke tegenstanders van Modi op sociale media de mond te snoeren.”

Versnippering

Ook de internetbedrijven bekritiseren de plannen van de Indiase regering. “Een implementering van de voorgestelde maatregelen is niet realistisch,” aldus woordvoerders van de bedrijven. “Bovendien druisen de intenties van de Indiase regering regelrecht in tegen het gebruik van het internet in de rest van de wereld.” De ondernemingen vergelijken de Indiase plannen met de internetcensuur in China en Rusland.

“De voorgestelde wijzigingen vertonen duidelijke autoritaire neiging,” zegt Apar Gupta, directeur van de Internet Freedom Foundation. Zijn organisatie zegt klaar te zijn om de plannen van de Indiase regering desnoods voor de rechtbank aan te vechten.

Critici waarschuwen dat dergelijke maatregelen tot een versplinterd internet dreigen te leiden. Twee jaar geleden telde The New York Times al meer dan vijftig landen die wetten hadden geïntroduceerd om hun controle over het internet te versterken.

In India heeft de regering eerder al wettelijke initiatieven genomen om de armslag van de grote Amerikaanse technologiebedrijven in te perken, ten voordele van lokale concurrenten. Mishi Choudhary, een rechtenadvocate uit New Delhi, wijst erop dat de Indiase overheid al bijna tien jaar lang heeft geprobeerd om zijn controle over het internet uit te breiden.

“Die tactiek werd voor de rechtbank herhaaldelijk met succes aangevochten,” aldus Choudhary. “Nu wordt echter een nieuwe poging ondernomen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20