Monsterverlies voor noodlijdende Belgische zinksmelter

Nyrstar heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 207 miljoen euro. Dat heeft de zinksmelter vrijdag bekendgemaakt.

Het verlies lag vier keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf is dat het gevolg van ‘hogere bedrijfsverliezen, herstructureringskosten en consultinguitgaven vergeleken met de voorgaande periode’. Het grootste deel van het verlies – 169 miljoen euro – heeft te maken met bedrijfsactiviteiten die als beëindigd worden beschouwd. De onderliggende ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg nog 3 miljoen euro, tegen 120 miljoen euro een jaar eerder.

De inkomsten daalden met 18 procent tot 1,59 miljard euro. Een gevolg van lagere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen en lagere productievolumes in de zink- en loodsmelterijen en de zinkmijnbouw, klinkt het.

Aandeelhouders onteigend

Nyrstar heeft woelige maanden achter de rug. Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een verlies van 650 miljoen euro. Het eigen vermogen was negatief, terwijl de zinkgroep een zware schuldenlast torste. Hoofdaandeelhouder Trafigura kreeg begin dit jaar via een schuldherschikking de controle over de activa van Nyrstar. De operatie was omstreden omdat kleine aandeelhouders van Nyrstar de facto ‘onteigend’ werden.

De halfjaarcijfers zouden oorspronkelijk eind september worden bekendgemaakt, maar de publicatie werd uitgesteld. En ook nu gaat het, ‘door technische problemen’, nog niet om geconsolideerde cijfers. Die zullen ten laatste op 13 december volgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20