Noorwegen verdedigt olieboringen in Noordpoolgebied

Noorwegen heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gevraagd om een milieuprotest tegen olieboringen in het Noordpoolgebied te seponeren. De Noorse regering wil dat het Europese hof de klacht onontvankelijk verklaart of tot een uitspraak komt dat er van inbreuken geen sprake is.

Het dossier heeft betrekking op een klacht van zes jonge Noorse klimaatactivisten die, aan het Europese hof hebben gevraagd om zich uit te spreken tegen de plannen van Noorwegen om de olieboringen in het Noordpoolgebied op te voeren.

Hypotheek op toekomst

In de klacht wordt erop gewezen dat de boringen het leefmilieu in gevaar zouden kunnen brengen en tegelijkertijd de toekomst van de jongere generaties hypothekeren. De jongeren kregen bij de indiening van hun klacht steun van de organisaties Greenpeace en Young Friends of the Earth.

De rechtszaak maakt deel uit van een wereldwijd opkomende trend, waarbij individuen of groepen naar de rechtbank stappen om actie te laten ondernemen om de emissies van broeikasgassen, die mede verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, terug te dringen.

Onder meer in Nederland heeft een rechter het olieconcern Shell bevolen om zijn emissiereductie te versnellen. Die uitspraak wordt door milieuactivisten als een mijlpaal bestempeld, hoewel het oliebedrijf sindsdien tegen het vonnis in beroep is gegaan.

De Noorse procureur-generaal wees in de vraag van het Europese hof ook naar de rol die zijn land in de nasleep van de oorlog in Oekraïne als een stabiele en voorspelbare energieleverancier voor Europa vervult.

Legitimatie

“De uitbraak van een oorlog kan niet als een legitimatie worden gebruikt voor een beslissing over de olieboringen die zes jaar geleden al werd genomen”, benadrukte Frode Pleym, hoofd van Greenpeace Norge, in een reactie op de vraag van de Noorse overheid. “Ook de argumentatie dat er de volgende decennia nieuwe productie nodig is, houdt geen steek.”

In de klacht voeren de klimaatactivisten aan dat Noorwegen de fundamentele mensenrechten schendt door midden in een klimaatcrisis nieuwe olieboringen toe te staan.

De klacht was eerder achtereenvolgens door drie Noorse rechtbanken afgewezen, maar de klimaatactivisten besloten om zich vervolgens tot het Europese hof te wenden. Daar moet nog een beslissing over de ontvankelijkheid worden genomen. 

Noorwegen is de grootste producent van olie en gas van West-Europa. Het land haalt momenteel een gemiddelde productie van ongeveer vier miljoen vaten per dag.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20