Nokia krijgt contract voor 5G-capabel netwerk… op de maan

Het Finse technologiebedrijf Nokia zal in opdracht van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA) een mobiel netwerk voor de communicatie op de maan bouwen. Dat hebben de twee partners gemeld. Het Bell Labs van Nokia krijgt van het Amerikaanse ruimtevaartbureau een budget van 14,1 miljoen dollar ter beschikking.

Dit budget maakt deel uit van een totaalpakket van 370 miljoen dollar dat de NASA wil uitbesteden aan bedrijven die innovatieve technologieën voor de verdere exploratie van het maanoppervlak kunnen aanreiken.

Maanbasis

De NASA wil over acht jaar een maanbasis in gebruik nemen. Op termijn wil het Amerikaanse ruimtevaartbureau een permanente menselijke aanwezigheid op de maan realiseren. Die missies zullen echter op een grote technologische ondersteuning moeten kunnen rekenen.

Onder meer zal de maanbasis in staat moeten zijn om voldoende elektriciteit op te wekken om een aantal levensnoodzakelijke services te kunnen garanderen, maar ook moet een superieure communicatie met ruimteschepen en de aarde kunnen worden gegarandeerd. Deze laatste opdracht is nu toevertrouwd aan het Finse concern Nokia.

NASA wijst erop dat mobiele technologie van de vierde generatie (4G) voor communicatie op lange afstanden betrouwbaarder is dan de radio-toepassingen die momenteel op de maan worden gehanteerd. ‘Net zoals op aarde zullen ook op de maan uiteindelijk 5G-netwerken worden geïnstalleerd,’ aldus het ruimtevaartbureau.

Nokia zal voor de realisatie van het netwerk samenwerken met het bedrijf Intuitive Machines, gespecialiseerd in de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie.

Kwaliteit

Experts wijzen erop dat 4G op de maan wellicht beter zal functioneren dan op aarde. ‘Er zijn op de maan immers geen hoge gebouwen, bomen of televisie-signalen die de service kunnen storen,’ voeren ze aan. De technologie zal daarnaast ook beveiligd worden tegen extreme temperaturen en schadelijke straling.

Bell Labs wijst erop dat de astronauten het draadloze netwerk zullen gebruiken voor datatransmissies, maar ook voor de besturing van maanvoertuigen en het streamen van videobestanden.

Op aarde wordt het 4G-netwerk ondersteund door gigantische zendmasten met krachtige generatoren. Bell Labs heeft echter een versie van het systeem dat veel minder energie gebruikt, maar ook in omvang veel beperkter is. De installaties moeten immers met een ruimteschip naar de maan kunnen worden vervoerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20