Nieuwe Amerikaanse gaspijpleidingen zullen met impact op emissies rekening moeten houden

In de Verenigde Staten heeft de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) aangekondigd voortaan de uitstoot van broeikasgassen door aardgaspijpleidingen in overweging te zullen nemen alvorens de bouw van projecten goed te keuren. Terwijl milieugroeperingen voorzichtig positief op de berichten reageren, waarschuwt het bedrijfsleven dat de nieuwe regels de prijzen van brandstof mogelijk verder zouden kunnen doen stijgen.

Het is de eerste keer sinds het einde van de voorbije eeuw dat de Amerikaanse energieregulator de richtlijnen voor gaspijpleidingen aanpast. De nieuwe maatregel werd met drie tegen twee stemmen aangenomen. De twee Republikeinse leden van het panel hadden zich tegen het initiatief uitgesproken. 

Algemeen belang

Allison Clements, directeur van de FERC en een van de drie Democraten in het panel, wees erop dat de toezichthouder in zijn evaluaties voortaan rekening zal houden met alle factoren die van invloed zijn op het algemeen belang, inclusief de impact van de gasprojecten op het leefmilieu, de landeigenaren en natuurbeschermers.

De nieuwe richtlijn biedt een kader voor de aanpak van milieukwesties en problemen van algemeen belang die kunnen optreden, bijvoorbeeld wanneer bedrijven nieuwe installaties voor het transport of de verwerking van aardgas willen bouwen.

Er wordt daarin ook beschreven op welke manier de effecten van deze infrastructuurprojecten op de klimaatverandering moeten worden beoordeeld. De FERC zegt er daarbij vanuit te gaan dat voorgestelde projecten met een uitstoot van 100.000 ton koolstofdioxide per jaar een significante impact op de klimaatverandering zullen hebben.

Amerikaanse milieugroepen hebben voorzichtig positief op de aankondiging gereageerd. De organisatie Delaware Riverkeeper noemde het bemoedigend te zien dat de FERC de impact van milieurechtvaardigheid in zijn evaluatieproces verhoogt.

Kostprijs

“Veel te lang heeft FERC particuliere ontwikkelaars van pijpleidingen de kans gegeven om hun slag thuis te halen”, merkt ook Gillian Giannetti, juridisch adviseur bij de Amerikaanse Natural Resources Defense Council (NRDC), op.

“Partijen die echter door de projecten worden getroffen, werden daarentegen grotendeels genegeerd. Gemeenschappen en landeigenaars zullen voortaan inspraak hebben voordat nieuwe pijpleidingen door hun terreinen worden getrokken, of nieuwe compressorstations in de buurt van hun woningen worden gebouwd.”

In de bedrijfswereld voeren daarentegen een aantal stemmen aan dat het beleid nieuwe projecten zou vertragen en tot hogere prijzen zou leiden.

“De maatregelen werpen onnodige belemmeringen op voor het transport van een betrouwbare en betaalbare energiebron”, waarschuwde Heath Knakmuhs, beleidsadviseur bij het Global Energy Institute van de United States Chamber of Commerce. “Bovendien zullen consumenten en bedrijven rekening moeten houden met hogere prijzen voor binnenlandse energie.”

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20