Perm Bekken herbergt tientallen hotspots van methaanemissies

Een dertigtal sites van producenten van olie en gas in het Perm Bassin in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico stuwen onafgebroken grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer. Die uitstoot staat gelijk met de jaarlijkse emissies van een half miljoen wagens. Dat blijkt uit een studie van de organisaties Environmental Defense Fund en Carbon Mapper, gebaseerd op metingen vanuit vliegtuigen.

De onderzoekers ontdekten dat deze installaties – waaronder bronnen, pijpleidingen, compressorstations en verwerkingsfabrieken – gedurende de hele onderzoeksperiode van drie jaar nagenoeg constant grote hoeveelheden methaan bleken uit te stoten.

Superemitters

Daarbij wordt ook gewag gemaakt van een aantal zogenaamde superemitters, die weliswaar amper 0,001 procent van de volledige infrastructuur van de sector in het Perm Bekken vertegenwoordigen, maar jaarlijks wel ongeveer 100.000 ton methaan uitstoten.

“Het dichten van die lekken zou de bedrijven een snelle kans bieden om de binnenlandse en internationale doelstellingen voor de reductie van methaan te helpen behalen”, benadrukt Riley Duren, chief executive van Carbon Mapper. “Bovendien zou daarmee ook voor ongeveer 26 miljoen dollar aan aardgas kunnen worden gerecupereerd.”

“De omvang van de uitstoot die aan een beperkt aantal methaanbronnen in een van de belangrijkste productiegebieden van fossiele brandstoffen moet worden gelinkt, maakt duidelijk dat er aanzienlijke mogelijkheden zijn om bij de beperking van de emissies op korte termijn belangrijke vooruitgang te boeken.”

De onderzoekers zeggen nog dat deze emissiebronnen op een brede waaier aan infrastructuur en bedrijven betrekking hebben.

Akkoorden

De identiteit van de bronnen werden niet vrijgegeven, maar het persbureau Reuters zegt aan de hand van de coördinaten van de sites de emissies onder meer te kunnen linken aan bedrijven zoals Occidental Petroleum, ConocoPhillips, Energy Transfer Partners, Callon Petroleum en Terra Energy.

Methaan is na koolstofdioxide de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft vorig jaar een eerste federale verordening voorgesteld om de methaanemissies van de productie van olie en gas te reguleren. Verdere concrete maatregelen zouden deze lente naar voor worden geschoven.

De Verenigde Staten ondertekenden tevens een akkoord met een honderdtal andere landen om de uitstoot van methaan over een periode van tien jaar drastisch te verminderen. In vergelijking met het begin van dit decennium zou daarbij een afbouw van minstens 30 procent moeten worden gerealiseerd.

De Amerikaanse staat New Mexico, die een deel van het Perm Bekken op zijn grondgebied heeft, wil in maart een wet uitvaardigen waarbij bedrijven worden verplicht de uitstoot van hun installaties regelmatig te controleren.

(lp)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.