Natuurrampen bezorgen verzekeraars grootste verliezen in tien jaar

Natuurrampen hebben aan verzekeraars tijdens de eerste helft van dit jaar wereldwijd een verlies van 42 miljard dollar gekost. Dat is het hoogste niveau in tien jaar. Dat blijkt uit een rapport van de verzekeringsmakelaar Aon.

De onderzoekers berekenden verder dat de natuurrampen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar in totaal voor 93 miljard dollar economische verliezen hebben veroorzaakt. Dat cijfer bleef echter onder het gemiddelde dat het voorbije decennium moest worden geregistreerd.

Koudegolf

Financieel vormde de extreme koudegolf in de Verenigde Staten in februari de zwaarste ramp van de eerste helft van dit jaar. “Rampen die ontwikkelde landen treffen, leiden doorgaans tot grotere verzekerde verliezen”, stipt Aon aan.

“De Verenigde Staten vertegenwoordigden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar dan ook 72 procent van de wereldwijde verzekerde verliezen. De Amerikaanse koudegolf, veroorzaakt door de polaire vortex, leidde tot een verzekerd verlies van minstens 15 miljard dollar.”

Grote stormen in het het midden en het westen van Europa veroorzaakten in juni voor minstens 4,5 miljard dollar aan verzekerde verliezen. De overstromingen die Europa sinds vorige week hebben getroffen, zullen waarschijnlijk tussen de 2 miljard dollar en 3 miljard schade hebben veroorzaakt.

Extremen

De onderzoekers merken verder op dat natuurrampen tijdens de eerste helft van dit jaar wereldwijd aan ongeveer drieduizend mensen het leven hebben gekost. Een groot deel van die overlijdens was te wijten aan de hittegolf die eind juni delen van het westen Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten hebben getroffen. Daarbij kwamen achthonderd mensen om het leven.

“De tegenovergestelde fenomenen van recordhittes en koudegolven die over de hele wereld moeten worden vastgesteld, benadrukken de humanitaire en structurele spanningen die door extreme temperaturen worden veroorzaakt”, verduidelijkt Steve Bowen, een verantwoordelijke voor de rampendossiers bij Aon. “Het is duidelijk dat de klimaatverandering tot een aantal nieuwe risico’s leidt.”

De Britse verzekeraar Aviva riep onlangs nog beleidsmakers, ontwikkelaars en verzekeraars tot dringende actie op om woningen en bedrijven beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering te beschermen. “Een groot deel van de infrastructuur is op extreme weersomstandigheden slecht voorbereid”, luidde het.

(evb)

Meer
Laatste update:
Laatste update:
Lees meer...
Markten
BEL20